Sindikat hrvatskih željezničara
Zagreb, Strojarska 17

tel: +385 1 3783108
fax: +385 1 3783140
email: shz@shz.hr

Pratite nas na facebooku

Kroz postupak mirenja zaključen Kolektivni ugovor HŽ Infrastrukture – prosvjed i štrajk otkazani

tiskovna-ku-hz-infre-21-11-2016

Tiskovna konferencija 3 sindikata 21.11.2016.

(Borna Filić/PIXSELL)

 

Kroz uspješan postupak mirenja zaključen je novi KU HŽ Infrastrukture, radi čega su najavljeni javni prosvjed i štrajk otkazani.

Obzirom da bi, izostankom zaključivanja KU, poslodavac od 1. 12., donošenjem Pravilnika o radu, koji je već bio u proceduri, umanjio niz prava, zaključivanje ovog Kolektivnog ugovora možemo ocijeniti velikim uspjehom sindikata.

Sporazum su u ime sindikalne strane potpisali predsjednici SIHŽ i SŽH. Naš Sindikat hrvatskih željezničara, kao suorganizator najavljenog javnog prosvjeda, dao je obol ostvarenoj pobjedi.

Što smo postigli:

Kolektivni ugovor zaključen je na 3 godine, uz produženu primjenu pravnih pravila još 6 mjeseci.

Nema smanjivanja sljedećih dodataka na plaću, a čije SMANJENJE je poslodavac tražio!

⦁ radni staž:                                                                       ostalo je  0,5%  umjesto traženih 0,25%

⦁ rad noću:                                                                         ostalo je  50%  umjesto traženih 30%

⦁ prekovremeni rad:                                                        ostalo je  50%  umjesto traženih  30%

⦁ rad nedjeljom:                                                               ostalo je  35%  umjesto traženih  20%

⦁ rad na blagdane i neradne dane utvrđene zakonom ostalo je  50%  umjesto traženih  30%

⦁ rad na dan Uskrsa                                                        ostalo je  50%  umjesto traženih  30%.

Nema ukidanja dodataka na plaću, a koje je UKIDANJE poslodavac tražio!

rad subotom:                                                                                             ostaje dodatak 25%

rad po pozivu:                                                                                            ostaje dodatak  10%

za rad izvan radionice radnicima Građevinskih, i Elektrotehničkih Poslova:  ostaje dodatak  25%

mentorstvo:                                                                                                 ostaje dodatak  10%

liječnički, redovito poučavanje:                                                               ostaje dodatak  15%

rad prometnika vlakova na postavnici I. i postavnici II. Zagreb GK i Zagreb RK: ostaje dodatak   10%

rad sa željezničkim vozilima (vagon ili lokomotiva) u pokretu, za sve sate u smjeni: ostaje dodatak    5%

 

Pravo na bolovanje na teret poslodavca ostaje 90% umjesto najavljenog smanjenja na 70%.

Pripravnost ostaje 15% umjesto najavljenog smanjenja na 5%.

Nagrada za vjernost društvu (jubilarna nagrada):  NE UKIDA SE nego ostaje kao i do sada.

Pravo na dopunsko zdravstveno osiguranje: NE UKIDA SE, ostaje kao i do sada.

Otkazni rokovi ostaju kao i do sada

Ostali su u KU članci koji reguliraju uvjete rada (ZNR), poslodavac ih je htio izbaciti iz KU

OSTAJE Solidarna pomoć za bolovanje preko 90 dana (Poslodavac predlagao 180 dana)

OSTAJE  propisan kao i do sada Odmor u tijeku smjene za izvršne radnike – poslodavac tražio uvođenje kliznog odmora i smanjivanje prava  radnike koji rade preko 8 sati te smanjivanje drugog odmora na 15 minuta.

 

Kompromisi na koje smo pristali  u cilju potpisivanja Kolektivnog ugovora:

Za vrijeme trajanja KU ne isplaćuju se Regres i Božićnica.

Broj dana godišnjeg odmora se ukupno smanjuje za 2 dana svakom radniku.

Broj slobodnih dana za dobrovoljno davanje krvi je 1 dan.

Otpremnina u slučaju poslovno uvjetovanog otkaza smanjena na 130 000,00 kuna.

Interni natječaj regulira se na drugačiji način.

Uvodi se tromjesečna preraspodjela po definiranim pravilima.

Prijevoz na posao – uređen je na sljedeći način:

Radnik ima pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla ovisno o udaljenosti od mjesta stanovanja do mjesta rada i to:

 • Od 2 – 20 km u iznosu od 360,00 kn
 • Od 21-50 km u iznosu od 500,00 kn
 • Od 51-80 km u iznosu od 650,00 kn
 • Od 81 – 99 km u iznosu od 800,00 kn
 • Od 100 – 150 km u iznosu od 950,00 kn
 • Od 151 – 200 km i više u iznosu od 1.000,00 kn

Radnik kojemu je mjesto stanovanja ujedno i mjesto rada ima pravo na naknadu troškova prijevoza u visine cijene mjesečne pokazne karte prema sjedištu poslodavca.

Pravo na naknadu iz stavka 2. ovog članka nema radnik kojemu je udaljenost od adrese stanovanja (adresa i kućni broj) do mjesta rada (adresa i kućni broj) manje od 2 km.

Za određivanje udaljenosti iz stavka 1. i 3. primjenjuje se Google karta (najkraća udaljenost)

Radnik ima pravo na naknadu troškova prijevoza u slučaju da je u toku mjeseca radio najmanje 5 (pet) dana.

Radnici koji koriste službena vozila 24 sata, ne ostvaruju pravo na naknadu troškova prijevoza.

Radnici kojima je Poslodavac osigurao prijevoz do mjesta rada imaju pravo na naknadu troška prijevoza prema kilometraži od mjesta stanovanja do mjesta iz kojeg je organiziran prijevoz od strane Poslodavca, za ono razdoblje u kojem je takav prijevoz organiziran.

Pravo na troškove prijevoza nema onaj radnik koji ostvaruje pravo na prijevoz po drugim osnovama.

Naknada troškova prijevoza iz ovog članka ne isplaćuje se za mjesec prosinac.

U SLJEDEĆIH ŠEST MJESECI UREDIT ĆE SE SLJEDEĆE STAVKE:

 • Prilog 7 Kriteriji o broju izvršitelja u prometnim poslovima i opis poslova prometnika vlakova
 • Prilog 3 Radnopravna zaštita od poslovno uvjetovanih otkaza
 • Uvjeti rada za kolodvore s prekidom rada manjim od 5 sati
 • Dodatak za rad sa željezničkim vozilima (vagon ili lokomotiva) u pokretu, za sve sate u smjeni   5%, ugradit će se u cijenu sata rada za sljedeća zanimanja: rukovatelj manevre, manevrist, nadzorni skretničar i skretničar.
 • Radnici na održavanju građevinskih i elektrotehničkih postrojenja kada obavljaju posao izvan radionice do udaljenosti 30 km, uz svakodnevni povratak kući, ostvaruju pravo na dodatak plaće u visini 25% na cijenu sata rada, za te sate. Navedeni dodatak ugradit će se u cijenu sata rada na način da se ukupno isplaćena masa koja je temeljem članka 159. prethodno važećeg Kolektivnog ugovora isplaćena u 2015. godini.

 

Komentiraj članak

Ukoliko želite ostaviti komentar, morate se prijaviti.