Sindikat hrvatskih željezničara
Zagreb, Strojarska 17

tel: +385 1 3783108
fax: +385 1 3783140
email: shz@shz.hr

Pratite nas na facebooku

Zaključen Sporazum o reprezentativnosti sindikata za kolektivno pregovaranje u HŽ PP

8 sindikata koji imaju članove u društvu HŽ Putnički prijevoz d.o.o. 28. 8. 2018. zaključili su Sporazum o reprezentativnosti sindikata za kolektivno pregovaranje u Društvu.

Prema Sporazumu, Pregovarački odbor Sindikata činit će 1 predstavnik Sindikata hrvatskih željezničara, 1 predstavnik Sindikata strojovođa Hrvatske i 1 predstavnik Sindikata željezničara Hrvatske.

Ovime su sa sindikalne strane ispunjeni uvjeti za početak kolektivnog pregovaranja i zaključivanje novog Kolektivnog ugovora, budući da produljena primjena isteklog KU ističe u studenom.

Komentari su zatvoreni.