Sindikat hrvatskih željezničara
Zagreb, Strojarska 17

tel: +385 1 3783108
fax: +385 1 3783140
email: shz@shz.hr

Pratite nas na facebooku

Zaključen Dodatak III. KU HŽ Putničkog prijevoza

POTPISAN DODATAK III. KOLEKTIVNOM UGOVORU HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA d.o.o.

Nakon otvaranja kolektivnih pregovora 22. travnja, danas 19. srpnja nakon dugih i iscrpljujućih pregovora Sindikati s pravom na kolektivne pregovore i Uprava HŽ Putničkog prijevoza potpisali su Dodatak III. Kolektivnog ugovora HŽ Putničkog prijevoza.

Nakon niza pritisaka i zahtjeva od strane pregovaračkog odbora Uprave da se pored prava na Uskrsnicu, regres i Božićnicu radnicima smanji i bruto plaća za 5%, 4% i 3% te da se umanje dani godišnjeg odmora u prosjeku 3 do 5 dana, smanji iznos dnevnice što bi značilo i smanjenje troškova za putovanje osoblja vlaka ( kilometraža) radnicima koji istu ostvaruju, pregovarački odbor sindikata uspio je većinu zahtjeva poslodavca otkloniti.

Što smo postigli:

Prije svega produžili smo Kolektivni ugovor HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. za punu godinu dana, do 31. prosinca 2017. godine.

Što se mijenja:

Otpremnina kod utvrđivanja tehnološkog viška radnika: „Maksimalna otpremnina iz stavka 1. ovog članka ne može iznositi više od 90.000,00 kuna. Radniku kojem poslodavac otkaže ugovor o radu uz ponudu izmijenjenog ugovora o radu, a radnik ponudu odbije, ima pravo na 50% pripadajuće otpremnine, a najviše do 45.000,00 kuna.“

Poticajna otpremnina:

„Radnik može ostvariti pravo na poticajnu otpremninu sukladno posebnoj Odluci Uprave, s time da maksimalna otpremnina ne može iznositi više od 150.000 kuna. Uprava će donijeti Odluku o pravu na poticajnu otpremninu do iznosa od 150.000 kuna u roku od 30 dana od dana potpisivanja III. dodatka Kolektivnom ugovoru“.

DOPUNSKO OSIGURANJE

Prihvaćanje ovog je rezultat kompromisnog rješenja uz odustajanje poslodavca od smanjenja plaće u bilo kojem postotku, smanjenja dana godišnjeg odmora, kao i smanjenja dnevnice/kilometraže, te zaključka kako bi prihvaćanjem ovog modela radnicima bila pružena mogućnost kvalitetnijeg rješenja u pogledu plaćanja specijalističkih pregleda za koje sigurno postoji potreba ali si radnici to zbog visine troškova ne mogu priuštiti.

Nakon šest mjeseci primjene jedinstvenog načina osiguranja za sve radnike, Poslodavac će izraditi financijsku analizu jedinstvene primjene te sukladno rezultatima analize sindikatima dostaviti eventualne daljnje prijedloge.

Odredba čl. 264. mijenja se i dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

„Osiguranje radnika sukladno čl. 264. Kolektivnog ugovora ostvaruju svi radnici HŽ Putničkog prijevoza.

Radnici koji su sukladno čl. 173. Kolektivnog ugovora HŽ Putničkog prijevoza ostvarivali pravo na dopunsko zdravstveno osiguranje, ostvarivat će to pravo do isteka primjene važećeg ugovora o usluzi dopunskoga zdravstvenog osiguranja (31.08.2016g.), nakon čega će i navedeni radnici ostvarivati pravo iz čl. 264. Kolektivnog ugovora koji glasi:

  1. OSIGURANJE RADNIKA

A/.      Naknada za slučaj smrti

Neovisno o osiguranim svotama koje Poslodavcu, kao korisniku osiguranja života za slučaj smrti i doživljenja doznači ugovorni osiguravatelj po osnovu zaključenog ugovora, Poslodavac će radnicima ( pravnim slijednicima preminulog radnika) isplatiti u neto iznosu:

  1. u slučaju smrti uslijed bolesti    3.500,00   EUR
  2. u slučaju smrti uslijed nezgode koja je nastupila izvan radnog vremena                                                                        3.500,00   EUR
  3. u slučaju smrti uslijed nezgode koja je nastupila za vrijeme radnog vremena, odnosno za vrijeme obavljanja posla  12.500,00   EUR

B/.      Osiguranje radnika od nezgode

Poslodavac će osiguranje radnika od nezgode ugovarati na rok od jedne godine za sve radnike društva koji su u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, uz prethodnu pisanu suglasnost radnika.

Osiguranje radnika od nezgode obuhvaća slijedeće rizike (pokriće 24 sata dnevno):

  1. trajnu invalidnost / osnovicu za trajnu invalidnost
  2. osiguranu svotu za 100 % – tnu   invalidnost
  3. dnevnu bolničku naknadu (za slučaj bolničkog liječenja kao posljedice nezgode)

Osiguranje od nezgode će se ugovoriti uz najviše iznose po vrstama rizika koje Poslodavac postigne u postupku javne nabave predmetnih usluga osiguranja, polazeći od ukupne godišnje premije u protuvrijednosti 36 EUR po radniku.

Ugovaratelj osiguranja od nezgode je Poslodavac, a Korisnik radnik, tj. Osiguratelj ugovorene osigurane svote isplaćuje izravno radnicima.

U slučaju da ugovoreni iznosi po vrstama rizika osiguranja od nezgode budu niži, Poslodavac će radnicima isplatiti razliku između isplaćenog iznosa od strane Osiguratelja i niže navedenih neto iznosa:

a/.      za utvrđeni % trajne invalidnosti uslijed nesretnog slučaja/nezgode za vrijeme obavljanja rada, isti % od osnovice 25.000,00 EUR

b/.      za 100%-tnu invalidnost uslijed nesretnog slučaja/nezgode za vrijeme obavljanja rada 30.000,00 EUR

Naprijed navedene neto iznose po vrstama rizika, Poslodavac će radnicima isplatiti i u slučaju da iz bilo kojih razloga ne sklopi ugovor o osiguranju radnika od nezgode.

C/.      Dnevna bolnička naknada

Poslodavac će svakom radniku uz predočenje računa na ime radnika ili otpusnog pisma bolnice u kojoj se radnik liječio isplatiti dnevnu bolničku naknadu u visini koju je sklopio s Osiguravateljem ako se radi o posljedici izazvanoj za vrijeme i izvan radnog vremena u visini dogovorenog iznosa ne manjeg od 15 EUR, a kad radnik koristi bolničke usluge zbog bolesti poslodavac će radniku isplatiti dnevnu bolničku naknadu u iznosu od 15 EUR. U slučaju nesreće na poslu poslodavac radniku plaća kompletne liječničke usluge.

D/.      Troškovi specijalističkih pregleda

Poslodavac će radniku nadoknaditi troškove specijalističkih liječničkih pregleda do iznosa od 1.500,00 kn neto po jednom pregledu i to na osnovu ispostavljenog računa o izvršenom specijalističkom pregledu u zdravstvenim ustanovama i kod privatnih zdravstvenih radnika s kojima HZZO ima ili nema sklopljen ugovor o provođenju zdravstvene zaštite.

Račun ispostavljen od strane privatnog zdravstvenog radnika mora glasiti na ime radnika. Radnik nema pravo na naknadu participacije po jednom medicinskom postupku koja iznosi 50,00 kuna ili manje. Participacije se ne zbrajaju bez obzira što se nalaze na jednoj ili više izdanih potvrda i bez obzira što u tom slučaju zbrojeno iznose više od 50,00 kuna.

Nakon šest mjeseci primjene jedinstvenog načina osiguranja za sve radnike, Poslodavac će izraditi financijsku analizu jedinstvene primjene te sukladno rezultatima analize sindikatima dostaviti eventualne daljnje prijedloge.

Sve ostale odredbe Kolektivnog ugovora ostaju nepromijenjene.

Obzirom da nam je Kolektivni ugovor bio na isteku s krajem 2016., smatramo da smo, u nepovoljnim uvjetima za kolektivno pregovaranje, ovim pregovorima uspjeli zadržati visoku razinu prava te osigurali socijalni mir koji je neophodan za normalno poslovanje HŽ Putničkog prijevoza d.o.o.

Ovdje možete otvoriti dokument:

III. dodatak Kolektivnom ugovoru HŽ Putničkog prijevoza 19.7.2016.

Komentiraj članak

Ukoliko želite ostaviti komentar, morate se prijaviti.