Sindikat hrvatskih željezničara
Zagreb, Strojarska 17

tel: +385 1 3783108
fax: +385 1 3783140
email: shz@shz.hr

Pratite nas na facebooku

Trenutni rezultati kolektivnih pregovora HŽ Putnički prijevoz d.o.o. – 30. 03. 2015. g.

Očekuje se nastavak pregovora 

Nakon odgovora poslodavca na naš protuprijedlog II. Dodatka kolektivnom ugovoru HŽ Putničkog prijevoza d.o.o.  očekujemo nastavak kolektivnih pregovora.

Zbog dezinformacija koje se pojavljuju na terenu ponavljamo članke koji su prihvaćeni i one koji nisu prihvaćeni od strane SŽH, SŽH  i poslodavca. Predstavnik SSH je izjavio da će se očitovati pisanim putem.

U članku 2.

Odbili smo smanjivanje plaća na način kako je to bilo regulirano u 2014. godini. Prihvaćeno je da u 2015 g. nema smanjivanja plaće.

Prihvaćeno je da se neće isplatiti regres, božićnica i uskrsnica.

Prihvaćeno je da se brišu odredbe članaka 125., stavak 3, 4 i 5, a koji govore o umanjivanju plaće od 6% za radnike niže stručne spreme od one koja je propisana Pravilnikom o organizaciji za radno mjesto na koje su raspoređeni.

U članku 3.

Prihvaćeno je da će se broj radnika smanjivati u skladu s brojem radnika koji je određen u Poslovnom planu društva za 2015. g., (ukupno 58 radnika), a dodatno smanjivanje broja radnika moguće je jedino uz sporazum radnika i poslodavca uz isplatu poticajne otpremnine.

U članku 4.

Prihvaćeno je da će se u cilju smanjenja prekovremenog rada i povećanja efikasnosti napraviti detaljna analiza i optimalizacija rada i rasporeda radnog vremena radnika. Tako dobivena analiza, metodologija utvrđivanja organizacije rada i rasporeda radnog vremena za sve radnike mora biti transparentna i javno dostupna.

U članku 5.

Nije prihvaćeno: mi smo predložili obavezu poslodavca da organizira prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju u skladu s potrebama rada.

Poslodavac predlaže da ova obveza dolazi u obzir jedino u slučajevima kada bi prekvalifikacija ili dokvalifikacija trajala šest mjeseci. Naš protuprijedlog je 12 mjeseci.

U članku 6.

Prihvaćeno je da se članak 31. stavak 2 mijenja i da puno radno vrijeme iznosi 8 sati dnevno.

Ova izmjena je bitna najviše za  radnike vlakopratnje iz razloga što poslodavac mora omogućiti najmanje osam satno vrijeme, a ako radnik radi manje od osam sati radniku se mora  dopisati ostatak sati do osmog sata. Do sada je bilo šest sati.

Članak 7.

Nije prihvaćen prijedlog  poslodavca koji predlaže da se:

u članku 189. briše stavak 4. koji govori da se strojnom osoblju nakon dolaska u matičnu vuču ne može bez njegovog pristanka produžiti planirano radno vrijeme do zakonski propisanog radnog vremena.

Poslodavac također predlaže brisanje alineje 3. u članku 193., a koja govori o zabrani prekovremenog rada za radnike koji ostvaruju pravo na radni staž s uvećanim trajanjem.

U članku 8.

Prihvaćen je prijedlog SHŽ i SŽH,  koji definira jedne kriterije za sve radnike HŽ Putničkog prijevoza kod utvrđivanja viška radnika, pri čemu bi se primjenjivao Prilog 2 Kolektivnog ugovora HŽ Putničkog prijevoza.

U članku 9.

Prihvaćen je prijedlog sindikata da se u članku 265. briše stavak 2. čime se osigurava zaštita ustavnog prava na slobodu sindikalnog udruživanja.

U članku 10.

Prihvaćen je prijedlog poslodavca da se u Prilogu II. Kolektivnog ugovora u točki II. Ugovora, stavak 2.  podstavak 1. mijenja i glasio bi:

  1. Ispunjenje uvjeta za starosnu mirovinu i ispunjenje uvjeta za prijevremenu starosnu mirovinu.

Nije prihvaćen prijedlog sindikata o produživanju važenja Kolektivnog ugovora do 31. prosinca 2017 g. Poslodavac predlaže produženje do 31. prosinca 2016 g.

Očekujemo da će se kolektivni pregovori nastaviti i da neće biti promjena u smislu već usuglašenih članaka, a što će sigurno ovisiti o stavovima jedne i druge strane pregovaračkih odbora.

O svemu što se bude dešavalo tokom pregovora svi članovi Sindikata željezničara Hrvatske i Sindikata hrvatskih željezničara biti će pravovremeno obavješteni.

Komentiraj članak

Ukoliko želite ostaviti komentar, morate se prijaviti.