Sindikat hrvatskih željezničara
Zagreb, Strojarska 17

tel: +385 1 3783108
fax: +385 1 3783140
email: shz@shz.hr

Pratite nas na facebooku

Sindikati odbili smanjivanje plaća u društvima HŽ Holding

Uprava HŽ Holdinga na sastanku održanom 31.  8.  09.
u 11 sati na sastanku s predstavnicima sindikata s pravom na kolektivno
pregovaranje zatražila je da sindikati prihvate Sporazum koji se smanjuju plaće
radnika svih društava HŽ Holding za 10 % i to od 1. 9. 2009., kojim se umanjuje
osnovica za koeficijente te kojim se ukida pravo radnika na zadržavanje plaće s
osnova solidarnosti, osim radi gubitka zdravstvene sposobnosti te osim
zaposlenika koji su već ostvarili pravo na solidarnost.

Sindikati su zahtjev Uprave jednoglasno odbili.

Za 8. 9. 2009. po navedenoj temi zakazan je novi sastanak
Uprave HŽ Holding i 6 sindikata.

Komentiraj članak