Sindikat hrvatskih željezničara
Zagreb, Strojarska 17

tel: +385 1 3783108
fax: +385 1 3783140
email: shz@shz.hr

Pratite nas na facebooku

Sindikat hrvatskih željezničara i Pružne građevine zaključili IV. Aneks Kolektivnom ugovoru

Kroz postupak mirenja radi mogućeg štrajka, koji je Sindikat hrvatskih željezničara pokrenuo 31. 8. 2015. godine, započet 4.9.2015., a uspješno okončan 15.10.2015., Sindikat hrvatskih željezničara i Pružne građevine zaključili su IV. Aneks Kolektivnom ugovoru.

U mjesec i pol pregovora održano je 6 sjednica mirovnog vijeća koje su činili Dr. Sc. Viktor Gotovac – profesor na Pravnom fakultetu kao miritelj, Branko Devide Vincenti – odvjetnik, kao predstavnik poslodavca Pružne građevine i Ivan Forgač – predsjednik Sindikata hrvatskih željezničara.

Također, održane su 2 sjednice Pregovaračkih odbora za kolektivno pregovaranje Pružnih građevina i Sindikata hrvatskih željezničara.

Pokretanjem postupka mirenja radi mogućeg štrajka Sindikat hrvatskih željezničara zatražio je zaključivanje Aneksa Kolektivnom ugovoru kojim bi se ugovorila pravila koja poslodavac mora poštivati u slučaju namjere utvrđivanja viška radnika, uključujući objektivne, mjerljive kriterije za izlučivanje viška radnika.

Kroz iscrpnu i obostrano argumentiranu raspravu utvrđena su pravila koja će otkloniti mogućnost pritiska poslodavca na radnike da potpisuju sporazumne raskide ugovora o radu, budući da će temeljem zaključenog Aneksa KU, radnici koji bi bili višak, imati jednaka prava kroz poslovno uvjetovani otkaz, kao i kroz sporazumni raskid ugovora o radu. Radnici koji će željeti odabrati Željeznički fond, neće biti prisiljeni da to prihvate dobrovoljno, već će tu mogućnost moći izabrati kroz postupak utvrđivanja viška radnika, što će im omogućiti da iz Željezničkog fonda mogu osporiti dopuštenost proglašenja viškom. Također, kroz Aneks Kolektivnog ugovora ugovoreni su najsveobuhvatniji kriteriji za izlučivanje viška radnika, koji vrednuju radni staž kod poslodavca i u društvima HŽ-a, godine života, socijalni status i obveze uzdržavanja, invalidnost i tjelesno oštećenje te braniteljski status. Kriteriji se boduju, a prednost će imati radnik koji ostvari više bodova.

Pored zakonskih obveza poslodavca, da se prilikom namjere otpuštanja radnika savjetuje s Radničkim vijećem, ugovoreno je da će poslodavac, uz listu viška radnika, Radničkom vijeću dostaviti cjelokupnu tablicu s bodovima svih radnika, kako bi Radničko vijeće imalo puni uvid i kako bi moglo zatražiti da se isprave moguće pogreške.

Po prvi puta u sustavu HŽ-a riješen je problem prednosti pri raspoređivanju radnika iz Željezničkog fonda. Dosad su poslodavci mogli uzimati radnike prema vlastitom nahođenju, a sada će prednost pri raspoređivanju imati radnici koji zadovoljavaju propisane uvjete i temeljem kriterija za izlučivanje viška ostvaruju više bodova. Isto se odnosi i na radnike koje bi poslodavac u slučaju potrebe vratio s Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Nažalost, poslodavac nije prihvatio da se pravila i kriteriji primjene na radnike koji su već utvrđeni kao višak pa će se IV. Aneks Kolektivnom ugovoru primijeniti na eventualni nastavak restrukturiranja.

Odmah nakon našeg pokretanja mirenja radi mogućeg štrajka, poslodavac je pokrenuo postupak utvrđivanja poslova koji se za vrijeme štrajka, ili isključenja s rada, ne smiju prekidati. Taj postupak, koji prethodi mogućem štrajku, radi nepovoljnih odredbi Zakona o radu omogućava poslodavcu da štrajk odgodi za 45 dana, još uvijek je u tijeku. U nemogućnosti postizanja sporazuma, budući da je poslodavac bez ikakvih argumenta tražio da u vrijeme štrajka radi 50 % radnika, pokrenuli smo postupak arbitraže. Nakon što arbitraža donese odluku, u slučaju da poslodavac nastavi s neutemeljenim otpuštanjem radnika, otvorit će se sasvim zakonita mogućnost organiziranja štrajka radnika Pružnih građevina.

Broj radnika Pružnih građevina u izravnoj je vezi s odlukom države da ispunjava zakonsku obvezu održavanja pruga. U tu zakonsku obvezu spada redovno održavanje, ali i kapitalni remont. Zajedno s partnerskim sindikatima, od svih političkih stranaka koje se natječu na parlamentarnim izborima, zatražili smo očitovanje o tome kako vide buduću ulogu željeznice. Posebno pitanje na koje tražimo odgovor, je namjeravaju li omogućiti Pružnim građevinama sudjelovanje u projektima koje sufinancira EU i kako. O njihovim očitovanjima prije održavanja parlamentarnih izbora, obavijestit ćemo sve radnike društava HŽ-a.

U nastavku objavljujemo IV. Aneks Kolektivnom ugovoru Pružnih građevina:

Aneks IV Pružne građevine 15.10.15

Komentiraj članak

Ukoliko želite ostaviti komentar, morate se prijaviti.