Sindikat hrvatskih željezničara
Zagreb, Strojarska 17

tel: +385 1 3783108
fax: +385 1 3783140
email: shz@shz.hr

Pratite nas na facebooku

Radnici trgovačkog društva HŽ Putnički prijevoz biraju svog člana nadzornog odbora

Odlukom Izbornog odbora raspisani su izbori za predstavnika radnika u nadzornom odboru društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o.

Izbori će se održavati neprekidno:
od 12:00 sati dana 23. siječnja 2015., 24. siječnja 2015. do 08:00 sati dana 25. siječnja 2015.

Neposredno glasovanje

Radnici će glasovati za izbor predstavnika radnika u nadzorni odbor u slijedećim mjestima:

ZAGREB, NOVSKA, SISAK, KARLOVAC, VARAŽDIN, ZABOK, KOPRIVNICA, VIROVITICA, BJELOVAR, VINKOVCI, OSIJEK, SLAVONSKI BROD, NOVA KAPELA, RIJEKA, PULA, OGULIN, SPLIT , KNIN

Popis birača mora biti objavljen na oglasnim pločama poslodavca. Preporučujemo radnicima da provjere nalazi li se njihovo ime na popisu birača.

Na oglasnim pločama mora biti objavljeno točno mjesto, vrijeme i prostor u kojem će se nalaziti birački odbor i gdje će radnici moći birati svog predstavnika u nadzornom odboru

Dopisno glasovanje

Svi oni radnici koji u dane glasovanja neće biti na radu ili je njihovo radno mjesto tj. mjesto gdje započinju i završavaju s radom udaljeno od biračkog mjesta više od 15 minuta hoda, mogu glasovati putem pošte.
Radnik koji ima pravo na dopisno glasovanje treba Izbornom odboru, najmanje pet radnih dana prije početka glasovanja podnijeti pisani zahtjev da mu se uruči glasački listić i omotnica s poštanskom markom radi glasovanja putem pošte.
Takav glasački listić uzet će se u obzir kod utvrđivanja rezultata izbora ako je na adresu sjedišta poslodavca Zagreb, Strojarska 11, upućen poštom, u zatvorenoj omotnici s naznakom „ne otvarati – za Izborni odbor“ i ako je Izbornom odboru stigao do kraja glasovanja ( 25. siječnja 2015. godine u 8:00 sati), a omotnicu je otvorio Izborni odbor

Zašto je važno izabrati predstavnika radnika u nadzorni odbor društva?

Radnici mogu nadzirati poslovanje društva preko svojeg predstavnika u nadzornom odboru.

Pravo radnika na imenovanje predstavnika u organu koji nadzire vođenje poslova poslodavca jedan je od važnih oblika sudjelovanja radnika u odlučivanju, a uređen je odredbom Zakona o radu. Zakonom je propisano da u trgovačkom društvu u kojem se sukladno posebnom propisu utemeljuje organ koji nadzire vođenje poslova (nadzorni odbor, upravni odbor, odnosno drugo odgovarajuće tijelo) jedan član organa društva koji nadzire vođenje poslova mora biti predstavnik radnika.

Predstavnik radnika u nadzornom odboru ravnopravni je član nadzornog odbora, a u tom tijelu zastupa interese radnika, na vrijeme raspolaže relevantnim informacijama te s najviše razine može utjecati na mnoge odluke važne za radnike.

Hoće li to uistinu i raditi, uvelike ovisi o osobi koja će biti izabrana.

IZAĐITE NA IZBORE ZA PREDSTAVNIKA RADNIKA U NADZORNOM ODBORU HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ I GLASUJTE ZA FRANJU JULARIĆA, KANDIDATA NA ZAJEDNIČKOJ LISTI
SINDIKATA ŽELJEZNIČARA HRVATSKE I SINDIKATA HRVATSKIH ŽELJEZNIČARA

Komentiraj članak

Ukoliko želite ostaviti komentar, morate se prijaviti.