Sindikat hrvatskih željezničara
Zagreb, Strojarska 17

tel: +385 1 3783108
fax: +385 1 3783140
email: shz@shz.hr

Pratite nas na facebooku

Radi neisplate 3 plaće radnika PRO-REG-a i izostanka restrukturiranja, najavili smo javni prosvjed

Broj: 27/12

U Zagrebu, 8. 1. 2013.

                                                                          Vlada
Republike Hrvatske

                                                                     g.
Zoran Milanović, predsjednik

                                                                                    Članovi
Vlade

                                                        Ministarstvo
pomorstva, prometa i infrastrukture

                                                                 Dr.sc.
Siniša Hajdaš Dončić, ministar

 

Predmet:

Pismo najave
javnog prosvjeda članova Sindikata hrvatskih željezničara


Poštovani,

Sindikat hrvatskih željezničara najbrojniji je sindikat u sustavu
društava HŽ-a i njihovih kćerinskih društava. Otuda proizlaze i velike
odgovornosti naše organizacije, između ostalog i za ostvarivanje prava radnika
na rad, kao i prava radnika da za izvršeni rad dobiju plaću.

Vezano za ostvarivanje tih elementarnih prava radnika, na razini
uprave društva PRO-REG d.o.o., kao i uprava HŽ Infrastrukture d.o.o., HŽ
Putničkog prijevoza d.o.o. i HŽ Carga d.o.o., obavili smo niz bezuspješnih
razgovora – radnici PRO-REG d.o.o. nisu dobili sad već 3 zarađene plaće, a s
današnjim danom isključeni su im telefoni, oduzeti automobili, a za sutra se
najavljuje isključenje struje.

Suprotno odluci Skupštine društva PRO-REG d.o.o., koju su 28. 11.
2013. potpisali predsjednici uprava HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. Dražen
Ratković i HŽ Infrastrukture d.o.o. Darko Peričić, prema kojoj se PRO-REG
d.o.o. treba restrukturirati, sada dobivamo suprotne odgovore, kako HŽ Putnički
prijevoz d.o.o. nije zainteresiran za djelatnost održavanja zgrada te nema
namjeru poduprijeti restrukturiranje.

HŽ Infrastruktura d.o.o., koja namjerava namiriti svoja
potraživanja i jamstva preuzimanjem imovine PRO-REG-a d.o.o. također ne želi
platiti svoje obveze, a neizvjesno je i dogovoreno preuzimanje radnika
djelatnosti zavarivanja tračnica i izrade skretnica.

HŽ Cargo, koji nema vlasničkog udjela, niti značajnijih
potraživanja, jednostavno odbija platiti svoje nesporne obveze, čime bi se
skinula blokada i isplatila jedna plaća radnika društva PRO-REG d.o.o.

Moramo konstatirati da je takav odnos HŽ-ovih društava prema
PRO-REG-u, koji dolaskom sadašnjeg direktora radi dobro, krajnje licemjeran,
jer je PRO-REG d.o.o. doveden u današnji položaj upravo nekorektnim odnosom
HŽ-a i HŽ-ovih društava.

Usmenim nalogom predsjednika uprava HŽ Holdinga d.o.o. i HŽ Carga
d.o.o. Zlatka Rogožara, 2011. PRO-REG je preuzeo izvođenje gradnje
industrijskog kolosijeka za HŽ Cargo u Vukovaru i uređenja kolodvorske zgrade
za HŽ Infrastrukturu u Kninu. Posao je obavljen, bivši direktor PRO-REG-a,
kojeg je postavio Rogožar, kooperantima je potpisao zadužnice, a radovi
vrijednosti oko 10 mln Kn nisu plaćeni.

Treba reći da je rad bez prethodno zaključenog ugovora u HŽ-u
oduvijek uobičajen, naročito kod hitnih poslova, no dosad se to jedino razbilo
o glavu radnicima društva PRO-REG.

Naravno, HŽ Cargo koristi izgrađeni industrijski kolosijek, HŽ
Infrastruktura koristi uređenu kolodvorsku zgradu, a ispada da su radove
isfinancirali radnici PRO-REG-a, koji radi toga nisu dobili 3 zarađene plaće.

Drugo, već mnogo puta upozoravali smo upravu HŽ Carga, kao i
resorno Ministarstvo i Vladu RH, kako je za uspjeh restrukturiranja, vrijeme
ključni faktor. Odlaganjem se generiraju novi gubici, koji anuliraju rezultate
zakašnjelog restrukturiranja.

Društvo Održavanje vagona d.o.o. bavi se pretežno lakim
održavanjem putničkih i teretnih vagona i od ključne je važnosti za redovit i
siguran tijek željezničkog prometa. Društvo se i dosad restrukturiralo,
uglavnom vlastitim snagama (podiglo je 2 kredita za isplatu poticajnih
otpremnina koje otplaćuje od redovnih prihoda) te broj zaposlenih smanjilo sa
530 na oko 340.

Međutim, obzirom na pad obujma prijevoza robe, više puta smo Vas
upozorili na potrebu nastavka restrukturiranja i smanjenja broja zaposlenih u
tom Društvu još za oko 50 radnika, bez čega će brzo potonuti u stečaj. Obzirom
na ranije zaduživanje, Društvo nije u mogućnosti financirati otpremnine,
potrebna je pomoć vlasnika, jednako kako HŽ Infrastruktura i HŽ Putnički
prijevoz financiraju restrukturiranje svojih kćerinskih društava.

Slično je, iako nešto bolje, i s društvom RPV Slavonski Brod
d.o.o., koje također treba restrukturiranje.

Sindikat hrvatskih željezničara od Vlade RH, resornog ministarstva
i Uprava društava HŽ Holdinga traži:

1.     Isplatu zaostalih plaća radnika
društva PRO-REG d.o.o.

2.     Provođenje restrukturiranja društva
PRO-REG i preuzimanje dijela zaposlenih od strane HŽ Infrastrukture d.o.o.,
odnosno od strane Pružnih građevina d.o.o.

3.     Osiguranje financijskih sredstava za
financiranje nastavka restrukturiranja društava u vlasništvu HŽ Carga,
poglavito društava Održavanje vagona d.o.o. i RPV Slavonski Brod d.o.o. i
isplatu poticajnih otpremnina.

Kao što je vidljivo, razumijemo krizu u kojoj se HŽ i RH nalaze,
ne tražimo povećanje plaća, a nažalost, ne tražimo niti novo zapošljavanje.

Tražimo isplatu zarađenih plaća i restrukturiranje kojim bi se
radnicima isplatile otpremnine, kako bi poduzeća mogla nastaviti poslovanje i
osigurati egzistenciju barem za manji broj radnika.

Najoštrije se protivimo „restrukturiranju“ kroz stečaj – čime se
rastače državna imovina, do čega će je već došlo u TŽV Gredelju, a doći će i u
drugim društvima, ako se pravo restrukturiranje bude i dalje odgađalo.

Tražimo da po navedenim zahtjevima odmah započnu razgovori
predstavnika Sindikata hrvatskih željezničara i nadležnih tijela Ministarstva
pomorstva, prometa i infrastrukture te uprava društava HŽ i kćerinskih društava.

Ukoliko se po navedenim zahtjevima ne postigne
obostrano prihvatljivi dogovor,
Sindikat hrvatskih željezničara 22. 1. 2013.
organizirat će javni prosvjed članova Sindikata hrvatskih željezničara.

Okupljanje
prosvjednika bit će na platou između zgrade Zagreb Glavnog Kolodvora i V.
perona u 10,30 sati, nakon čega će se prosvjedna kolona uputiti Mihanovićevom
ulicom, ispred Direkcije HŽ, prema Ministarstvu pomorstva, prometa i
infrastrukture na Prisavlju 14, gdje će se održati prosvjedni skup.

Lijep pozdrav!

                                                                                     Ivan
Forgač

                                                                                     Predsjednik

 


Dostaviti:

       Prof. dr. Ivo Josipović, predsjednik
RH,

       Uprava HŽ Infrastrukture,

       Uprava HŽ Carga,

       Uprava HŽ Putničkog prijevoza,

       Uprave Održavanja vagona d.o.o. i
PRO-REG-a d.o.o.

       Javna glasila.

Komentiraj članak

Ukoliko želite ostaviti komentar, morate se prijaviti.