Sindikat hrvatskih željezničara
Zagreb, Strojarska 17

tel: +385 1 3783108
fax: +385 1 3783140
email: shz@shz.hr

Pratite nas na facebooku

Pismo Vladi RH – Protivimo se donošenju novog paketa zakona iz područja rada, koji su štetni za radnike i sindikate

Broj: 954/13

U Zagrebu, 2. listopada 2013.

 

Vlada Republike Hrvatske

 

Predmet:

Očitovanje Sindikata hrvatskih željezničara na predloženi paket zakona iz područja rada i na prijedlog podjele sindikalne imovine

 

Putem naše sindikalne središnjice NHS-a upoznati smo s paketom izmjena zakonodavstva iz područja rada i s prijedlogom podjele sindikalne imovine.

Sindikat hrvatskih željezničara protivi se donošenju predloženog paketa zakona iz područja rada, koji redom udaraju po radništvu i po sindikatima i to bez ijednog dokaza da bi se njihovim donošenjem povećao broj radnih mjesta, ili da bi se postojeća sačuvala. U cilju sprečavanja daljnje erozije radničkih i sindikalnih prava, na poziv sindikalnih središnjica spremni smo pristupiti organiziranju industrijskih akcija.

Također, protivimo se krajnje nekorektnom prijedlogu podjele sindikalne imovine.

Obrazloženje naših stavova iznosimo u nastavku:

Izmjene radno-socijalnog zakonodavstva

  1. Zakon o radu

Odredbe o rasporedu radnog vremena i o prekovremenom radu pogoršavaju se na štetu radnika.

Rad na određeno vrijeme, koji je za radnike nepovoljan, još se više liberalizira, i to tako što se brišu nabrojani objektivni razlozi njegova uvođenja.

Agencije za privremeno zapošljavanje postojat će i dalje, iako njihovo rentanje radnika uvedeno 2003., nije urodilo povećanjem broja radnih mjesta, a radnike je dovelo u mnogo nepovoljniji položaj.

Pored poslovno uvjetovanog otkaza, uvodi se otkaz zbog nemogućnosti poslodavca da isplati plaću (iako je i to poslovno uvjetovani razlog, koji je Zakonom dobro razrađen). Nakon što je Vlada putem Zakona o predstečajnoj nagodbi, već išla na ruku dijelu nesposobnih i pokvarenih poslodavaca, sada ovom odredbom ide i korak dalje, a sve na štetu radnika.

Daje se pravo poslodavcima da izvanredno otkazuju ugovore o radu dosada zaštićenim kategorijama (trudnice, radnici sa zdravstvenim problemima, radnici stariji od 60 godina, sindikalni povjerenici, članovi radničkih vijeća). Dosad je poslodavac tim kategorijama mogao otkazati uz suglasnost RV, ili sindikata, odnosno odlukom suda, a sada će ti radnici morati sudskim putem osporavati dopuštenost takvog otkaza!!! U praksi to bi moglo dovesti do pogroma tih zaštićenih kategorija radnika.

Vlada se miješa i u volju ugovornih strana kolektivnih ugovora, tako što omogućava otkazivanje kolektivnih ugovora zaključenih na određeno vrijeme i u slučajevima kada ugovorom mogućnost otkazivanja nije predviđena, čime Vlada nanosi štetu sindikatima i radnicima, a radi u korist poslodavaca.

  1. Zakon o povremenom zapošljavanju

Pored privremenog, uvodi se i povremeno zapošljavanje, što je za stvarno povremene poslove opravdano, ali se neopravdano proširuje na nesistematizirana radna mjesta kod poslodavaca, a to je, već u startu, zlouporaba.

Zlouporabom te mjere neće se povećati broj radnih mjesta, ali će se radnici gurnuti dalje u siromaštvo.

  1. Zakon o potporama za očuvanje radnih mjesta

Predlažu se mnogo manje potpore od dosadašnjih u programu „neradnog petka“, čime se i radna mjesta štite slabije nego dosad.

  1. Zakon o minimalnoj plaći

Ne prati se rast troškova života, tako da se sve veći broj radnika gura ispod granice siromaštva.

  1. Otpremnine

Predlaže se uvođenje austrijskog modela osnivanja državnog fonda za otpremnine, pri čemu je kod nas nerealno planiran prinos 5 %, koji je u Austriji manji od 3 %. Manji ostvareni prinos, značio bi i još manje otpremnine.

Upitan je izvor financiranja doprinosa, jer bi se smanjenjem doprinosa za zdravstvo povećavala rupa u proračunu, dok bi ukidanje doprinosa za ZNR imalo druge negativne posljedice.

  1. Zakon o zaštiti na radu

Sindikat više neće moći imenovati povjerenike ZNR, iako se pokazalo da su povjerenici iza kojih stoji sindikat daleko aktivniji i efikasniji.

  1. Zakon o reprezentativnosti

Nakon nešto više od godinu dana od njegova donošenja, već se uvodi velika promjena Zakona, što je samo po sebi loše.

Prijedlog da sindikati sklapaju koalicije i da je koalicija koja okupi više od 50% članova reprezentativna za pravo na kolektivno pregovaranje, posve je neprimjeren za sindikate, jer sindikati nisu političke stranke.

Radnici i sindikati po Ustavu i Zakonu imaju pravo na slobodu organiziranja. Zakonska zadaća sindikata je da kolektivno pregovara, bez čega ne može dobiti rješenje o registraciji, a ovim prijedlogom ga se onemogućava u ostvarivanju temeljne zadaće.

Razumijemo da se radi efikasnosti pregovaranja odredi postotni cenzus za reprezentativnost, naš je prijedlog bio 10 % (političke stranke imaju cenzus 5 %), no onemogućavanje sindikata koji okuplja 49,9 % članova da pregovara, zato što se protiv njega urotila neprincipijelna koalicija dijelom možda po broju članova i marginalnih sindikata, kako bi se domogli članova tog većeg sindikata, posve je besmisleno rješenje.

U mnogim slučajevima sindikati ne okupljaju članove istih struka i zanimanja. Ovakvom majorizacijom, u takvim slučajevima u pregovorima ne bi bila zastupljena gotovo polovica članova sindikata, koji bi onda bili oštećeni i u plaćama i u drugim pravima.

Smatramo da se reprezentativnost i pravo na pregovaranje moraju osigurati svim sindikatima koji prelaze zadani minimalni postotak broja članova.

Moraju se predložiti i prijelazne odredbe, kako bi se riješilo pitanje već izdanih rješenja o reprezentativnosti.

Jasno je vidljiva zloupotreba pozicije ministra rada kao predlagatelja zakona, koji je istovremeno i pregovarač na strani poslodavca za državne službe i za javne službe. Prijedlogom Zakona o reprezentativnosti ministar odlučuje s kim će na drugoj strani pregovarati i tako si ojačava pregovaračku poziciju.

Ministar rada na taj je način u sukobu interesa i nikako ne bi smio sudjelovati u pregovorima sa sindikatima bilo javnih, bilo državnih službi.

  1. Komentar

MMF, Svjetska banka i rejting agencije uvijek prigovaraju i traže fleksibilizaciju tržišta rada, no moramo znati da će oni to činiti i dalje, koliko god RH obespravila vlastite radnike i to iz jednostavnog razloga što oni zastupaju interes kapitala.

Od njihovih prigovora mnogo su važniji stvarni razlozi nekonkurentnosti našeg gospodarstva, kao i stvarni razlozi izostanka stranih investicija i dezindustrijalizacije.

Glavni razlozi problema u gospodarstvu su poznati: birokratske prepreke za ulaganja na državnoj i lokalnoj razini uključujući korupciju, skupa država zbog velikog broja županija, općina i gradova, nedovoljna pravna sigurnost, problemi s urbanističkim planovima, problemi sa zemljišnjim knjigama, obrazovni sustav koji ne odgovara potrebama modernih industrija, a naročito ne proizvodi uspješne poduzetnike itd.

Tzv. nefleksibilno tržište rada, u uvjetima mnogo veće ponude radne snage od potražnje, nikako ne može biti razlog gospodarskih problema, no kapital koristi krizu kako bi još više podredio radnike.

Zato se Vlada, ako želi uspjeti, prema našem mišljenju, mora uhvatiti ukoštac sa stvarnim razlozima gospodarskog zaostajanja, a ne dovoditi radnike u položaj još većeg siromaštva i obespravljenosti.

Podjela sindikalne imovine

Iako RH svima vraća oduzetu imovinu, ili obeštećuje vlasnike, Vlada sindikatima ne želi podijeliti svu nacionaliziranu sindikalnu imovinu (niti ih obeštetiti), nego samo onu koja ne treba državi?! Svaki komentar je suvišan.

S poštovanjem,

Ivan Forgač

predsjednik

 

 

Dostaviti:

–       Prof. dr. Ivo Josipović, predsjednik RH,

–       Krešimir Sever, predsjednik NHS,

–       Javna glasila.

Komentiraj članak

Ukoliko želite ostaviti komentar, morate se prijaviti.