Sindikat hrvatskih željezničara
Zagreb, Strojarska 17

tel: +385 1 3783108
fax: +385 1 3783140
email: shz@shz.hr

Pratite nas na facebooku

Predsjednik SHŽ zatražio da se u slučaju prodaje HŽ Carga u ugovor unesu socijalne klauzule

Broj: 705/13

U Zagrebu, 12. 7. 2013.

 

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, ministar

 

 

Predmet:

Socijalne klauzule u prodaji HŽ Carga – traže se

 

Poštovani ministre Hajdaš Dončić,

Sindikat hrvatskih željezničara smatrao je, a to mislimo i dalje, da  bi HŽ Cargo, uz provedeno restrukturiranje i modernizaciju, mogao biti uspješan nacionalni operater za prijevoz robe željeznicom.

Naime, značajnim ulaganjima u riječku luku, kao i u dvokolosječnu prugu, sigurno je da će se u neposrednoj budućnosti na tom pravcu ostvarivati sve veći obujam prijevoza robe.

Još i veći porast u prijevozu robe očekuje se na X. koridoru, budući da se u neposrednoj budućnosti otvara željeznički tunel ispod Bospora.

To znači da se Hrvatska, prodajom HŽ Carga, odriče budućeg profita od prijevoza robe željeznicom.

Postignuta cijena mnogo je niža od imovine HŽ Carga. Knjigovodstvena vrijednost HŽ Carga iznosi oko 2 mlrd Kn, dok bi dubinska analiza pokazala da je vrijednost oko 2,5 mlrd Kn (mnoge pokretnine i nekretnine su amortizirane i u knjigama im je vrijednost 0,00 Kn, dok im je tržišna vrijednost i dalje velika). Ako su obveze HŽ Carga oko 1 mlrd Kn, još uvijek ostaje čista vrijednost od oko 1,5 mlrd Kn.

Iz javnih glasila saznajemo da je najbolji ponuđač ponudio preuzimanje državnog jamstva u visini 600 mln Kn i još oko 200 mln Kn uplate u Državni proračun, što je ukupno 800 mln Kn. Ponuđena sredstva za investicije i za tekuću likvidnost (ukupno oko 250 mln Kn) prema našem mišljenju, ne mogu ući u tu kalkulaciju, jer tim sredstvima kupac najvećim dijelom povećava vrijednost svoje imovine u HŽ Cargu.

Obzirom na tržišnu vrijednost HŽ Carga od oko 2,5 mlrd Kn, prema našem mišljenju, fair cijena bila bi kad bi kupac preuzeo sve obveze HŽ Carga (oko 1 mlrd Kn), a razliku do 2,5 mlrd Kn (oko 1,5 mlrd Kn) uplatio u Državni proračun. U tom slučaju prodavatelj bi mogao odobriti uobičajeni popust.

Međutim, prodaja imovine vrijedne 2,5 mlrd Kn – za 800 mln Kn, ipak je daleko od postizanja fair cijene. Vidljivo je da se HŽ Cargo žrtvuje radi neznatnog smanjenja javnog duga.

Objavljeno je da je uvjete natječaja za prodaju 74 % HŽ Carga ostvario samo rumunjski Feroviar. Prema dostupnim podacima to je i najveća kompanija koja sudjeluje u natječaju.

No međutim, postavlja se pitanje kako će se preuzimanje HŽ Carga od strane rumunjske tvrtke odraziti na prijevoz robe na X. koridoru, ako znamo da konkurentni IV. koridor prolazi upravo kroz Rumunjsku, dok je X. koridor zaobilazi (kao što IV. koridor zaobilazi Hrvatsku)? Neće li rumunjska kompanija gušiti X. koridor, i ne bi li Hrvatska u tom slučaju umjesto zarade, mogla imati i dodatnu štetu?

Iz navedenih razloga tražimo da još jednom razmotrite namjeru prodaje HŽ Carga.

U slučaju nastavka aktivnosti na prodaji 74 % HŽ Carga, tražimo da se u kupoprodajni ugovor unesu socijalne klauzule, kojima bi se zaštitila radna mjesta i socijalna prava radnika HŽ Carga:

     1. Tražimo da se unesu kaznene odredbe za slučaj otpuštanja radnika HŽ Carga i kćerinskih društava iz poslovnih, ili osobno uvjetovanih razloga, u razdoblju ne kraćem od 3 godine.

     2. Tražimo da novi vlasnik preuzme obvezu primjene Kolektivnih ugovora HŽ Carga i kćerinskih društava sve do isteka njegove važnosti, uz kaznene odredbe u slučaju kršenja tih odredbi.

     3. Tražimo da novi vlasnik preuzme obvezu primjene Ugovora o radno-pravnoj zaštiti radnika HŽ Carga i kćerinskih društava, uz kaznene odredbe u slučaju kršenja tih odredbi.

Ako već nije postignuta dobra cijena, tražimo da se ugovorom o prodaji, barem na određeno vrijeme, zaštite radna mjesta i socijalna prava radnika HŽ Carga.

Predlažemo da se, u cilju postizanja suglasnosti i precizne definicije socijalnih klauzula, što je prije moguće održi sastanak svih sindikata u HŽ Cargu, predstavnika Vlade RH i Uprave HŽ Carga.

S poštovanjem,

Ivan Forgač

Predsjednik

Dostaviti:

–       Prof. dr. Ivo Josipović, predsjednik RH,

–       G. Zoran Milanović, predsjednik Vlade RH,

–       Članovi Vlade RH,

–       Uprava HŽ Cargo,

–       Sindikati u HŽ Cargu,

–       Javna glasila.

Komentiraj članak

Ukoliko želite ostaviti komentar, morate se prijaviti.