Sindikat hrvatskih željezničara
Zagreb, Strojarska 17

tel: +385 1 3783108
fax: +385 1 3783140
email: shz@shz.hr

Pratite nas na facebooku

Predsjednik SHŽ uputio otvoreno pismo premijerki Kosor

Poštovana
predsjednice Vlade RH, gđo. Jadranka Kosor,

Sindikat hrvatskih
željezničara ovim putem još jednom izražava nezadovoljstvo i zgražanje nad
odlukom o privremenoj obustavi prometa na tri lokalne pruge:
Sirač – Pčelić, Pleternica – Našice te Martin Brod – Ličko
Dugo Polje – Knin
.

Radi se o izravnoj posljedici dugogodišnjeg
neizvršavanja zakonske obveze države, da održava i obnavlja pruge koje su se na
području Hrvatske gradile u proteklih 150 godina, a sada se zatvaraju.

Tako na mreži veličine cca 2700
km remont pruga zaostaje na cca 1500 km, uz trend daljnjeg pogoršanja. Iz
godine u godinu smanjuju se komercijalne brzine, kao i dozvoljeni osovinski
pritisak, što iznimno loše utječe na prihode željezničkih prijevoznika koji su
u sve većim gubicima.

Istovremeno, u zadnje 2 godine
prihodi iz proračuna smanjeni su za oko 1,5 milijarde kuna, tako da osim za
obnovu, više nema sredstava niti za redovno održavanje pruga i prijevoznih
sredstava.

Uz poslovne teškoće prijevoznika
i upravitelja infrastrukture, takvo neulaganje rezultira velikim gubicima na
rubu stečaja ovisnih društava u vlasništvu države, osnovanih radi gradnje i
održavanja pruga i prijevoznih kapaciteta: Remont i održavanje pruga, PRO-REG,
POSIT, TŽV Gredelj, OV Održavanje vagona, RŽV Bjelovar, RŽV Čakovec, dok se
problemi pojavljuju i u preostalim društvima: Pružne građevine, OVV Održavanje
vučnih vozila i RPV Slavonski Brod, ili sveukupno oko 6000 radnih mjesta u
ovisnim društvima HŽ-a i još koja tisuća u Končaru, Đuri Đakoviću te kod manjih
proizvođača i dobavljača.

Zahvalni smo na kreditnom jamstvu
Vlade RH za obnovu i gradnju stabilnih kapaciteta u visini 630 mln Kn, no kako
stvari stoje, radi nesnalaženja i nefunkcioniranja službi u HŽ Infrastrukturi,
realizacija planiranih investicija započet će tek u 4. kvartalu godine, a moguće
tek sljedeće godine. Naime, i ranije odobrena sredstva za investicije se ne
realiziraju i to zbog raspisivanja nepotrebnog javnog nadmetanja, koji je sada
pred poništenjem (remont 16 km dionice Lokve-Drivenik).

Javno nadmetanje u ovom slučaju je
nepotrebno i štetno, jer je HŽ Infrastruktura jedini vlasnik društava Remont i
održavanje pruga, PRO-REG, POSIT i Pružne građevine koje su osposobljene za
izvođenje radova. Prema odredbama Zakona o javnoj nabavi u takvim slučajevima
posao s vlastitim društvima sklapa se izravnom pogodbom temeljem članka 114.,
kao usluga, a budući da ta društva nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi,
materijal nabavlja HŽ Infrastruktura putem javnog nadmetanja. Cijelo vrijeme
smo na to upozoravali, a sada se pitamo hoće li netko odgovarati za donošenje
pogrešne poslovne odluke?

Radi neulaganja i neodržavanja
pruga HŽ Infrastruktura je sada prisiljena zatvarati pruge, raditi planove
sanacije i restrukturiranja ovisnih društava i otpuštati više stotina radnika,
a na red čekaju i dobavljači kojima je HŽ Infrastruktura, što izravno, što
putem ovisnih društava, dužna stotine milijuna kuna.

Nije li bilo daleko bolje zaposliti
postojeće radnike u ovisnim društvima i obnoviti navedene pruge, u kojem
slučaju bi ovisna društva podmirivala obveze prema dobavljačima pa se sada ne
bi razgovaralo o pokrivanju gubitaka, zbrinjavanju tolikog broja radnika itd? Tim
više što je na lokalnim prugama iskoristiv rabljeni materijal izgrađen iz
magistralnih pruga, nakon čega se pruga može koristiti daljnjih dvadesetak
godina gotovo bez ikakvih novih troškova.

Tko će odgovarati zato što je odabrana
najgora i dugoročno najskuplja varijanta neodržavanja i neulaganja?

Još jednom moramo istaknuti procjene
relevantnih stručnjaka kako je željeznica prijevozno sredstvo budućnosti te je
neizmjerna šteta zatvarati pruge koje su građene u proteklih 150 godina.

Obzirom na teškoće navedenih
ovisnih društava HŽ-a, ali i cijelog građevinskog sektora, još jednom
predlažemo da se, pored primjene Nacionalnog programa željezničke
infrastrukture, koji je gotovo u potpunosti mrtvo slovo na papiru, izradi i
program revitalizacije lokalnih pruga.

Nakon revitalizacije, lokalne
pruge mogle bi se dati na upravljanje županijama, gradovima i općinama, jer bi
troškovi održavanja bili zanemarivi. Nabavkom motornih vlakova, lokalni i
regionalni prijevoz postao bi vrlo kvalitetan i jeftin, da ne govorimo o energetskoj
učinkovitosti i ekološkim prednostima takvog oblika prijevoza.

Predsjednice Kosor, Sindikat
hrvatskih željezničara na navedenu temu već više puta Vam se obraćao, a pisali
smo i o potrebi suzbijanja nelojalne konkurencije u uslužnim djelatnostima
čišćenja i redarstva putem inspekcijskih službi i putem poreznog nadzora.
Dopisi su uredno zaprimljeni te proslijeđeni u pojedina Ministarstva, no zasad
bez odgovarajućeg rezultata.

Uistinu smatramo da navedene teme
zaslužuju raspravu i odgovarajuće odluke cijele Vlade RH. Vlada nije svemoćna,
ali ako želi potporu građana, Vlada mora rješavati ono što se može riješiti,
makar se ponekad čini da ima većih i važnijih problema.

Vaš kolega i prijatelj, gospodin Pahor,
svaki mjesec dolazi u Slovenske željeznice kako bi pomogao u rješavanju
teškoća. Molimo da se i Vi osobno više posvetite Hrvatskim željeznicama i
rješavanju naših problema.

Lijep pozdrav!

                                                                                               Ivan
Forgač

                                                                                               Predsjednik

 

  

Na znanje:

       g. Božidar Kalmeta, ministar MPI,

       HŽ Holding – Uprava

       HŽ Infrastruktura – Uprava,

       Javna glasila.

Komentiraj članak