Sindikat hrvatskih željezničara
Zagreb, Strojarska 17

tel: +385 1 3783108
fax: +385 1 3783140
email: shz@shz.hr

Pratite nas na facebooku

Potpisan Kolektivni ugovor za radnike Pružnih građevina d.o.o.

Nakon 6 mjeseci trajanja pregovora, s današnjim danom zaključen je novi Kolektivni ugovor za radnike Društva Pružne građevine d.o.o. Dosadašnji kolektivni ugovor istekao je 31. 12. 2017., a produljena primjena trajala bi najdulje do 31.  3. 2018., nakon čega bi poslodavac prava radnika mogao utvrditi samostalno, pri čemu bi sva prava, uključujući i plaće, mogao smanjiti do zakonskog minimuma. To znači da smo Kolektivni ugovor zaključili uistinu u zadnji trenutak.

U pregovorima sudjelovala su 3 predstavnika većinskog Sindikata hrvatskih željezničara i 2 predstavnika manjinskog Sindikata infrastrukture HŽ. Sa strane Sindikata hrvatskih željezničara pregovarali su Ljiljana Furdek, Darko Harmicar i Ivan Forgač.

Pregovori su se odužili radi nastojanja poslodavca da smanji plaće i sva ostala prava radnika, obrazlažući to velikim nagomilanim gubitcima u poslovanju, koji za 2016. i 2017. zbirno iznose blizu 70,000.000 HRK. Stav SHŽ bio je da za gubitke krivnju ne snose ni radnici, a ni tvrtka. Uzrok gubitaka leži u neispunjavanju obveze države da financira investicije i investicijsko održavanje stabilnih postrojenja željezničke infrastrukture. Na taj argument, poslodavac je parirao odgovorom kako su stotine tisuća radnika ostali bez posla ne svojom krivnjom, kad su im tvrtke završile u stečaju.

Unatoč nepovoljnim okolnostima za vođenje kolektivnih pregovora, prouzročenima velikim poslovnim gubitcima poslodavca, uspjeli smo zaključiti novi Kolektivni ugovor ne pristavši na smanjenje plaća, niti na smanjenje terenskog dodatka, što je za radnike ipak najvažnije.

Uštede, bez kojih poslodavac nije bio voljan potpisati novi Kolektivni ugovor, učinjene su smanjenjem broja dana GO, smanjenjem naknade za vrijeme bolesti s 90 % na 85 % plaće radnika, skraćenjem otkaznog roka, smanjenjem iznosa dnevnice za službeno putovanje, smanjenjem naknade za prijevoz na posao i s posla (usklađeno s KU HŽ Infrastrukture), smanjenjem broja dana plaćenog dopusta u pojednim situacijama. Bitno su smanjena sindikalna prava, prava članova radničkih vijeća i povjerenika radnika za ZNR. Pravo na Božićnicu, regeres za GO i Uskrsnicu regulirano je kao i dosad i ovisi o rezultatima poslovanja.

Navedene uštede su značajne, ali i dalje mnogo manje od ušteda koje je tražio poslodavac. Te uštede uglavnom su već provedene ranije kroz kolektivne ugovore drugih željezničkih tvrtki, a u Pružnim građevinama je do toga došlo tek sada, jer je istekli KU PG-a imao najdulje trajanje od 5 godina.

Za ostvarivanje prava na jubilarnu nagradu, ubuduće će se računati ukupni radni staž kod poslodavca, a ne kao dosad neprekidni radni staž, što je malo poboljšanje.

Iako nismo u cijelosti zadovoljni postignutim, cijenimo da je Kolektivni ugovor za radnike Pružnih građevina i dalje na visokoj razini, da su prava radnika i dalje značajno veća od prava radnika u usporedivom, građevinskom sektoru.

Ukoliko se rezultati poslovanja značajno poprave, a moraju se, jer bi daljnje gomilanje gubitaka neizbježno dovelo do stečaja i otkaza postojećih ugovora o radu svih radnika, ostaje nam mogućnost da zaključivanjem dodataka Kolektivnom ugovoru, dodatno unaprijedimo prava radnika u bilo kojem trenutku njegove primjene.

Kolektivni ugovor zaključen je na razdoblje od 3 godine.

Komentari su zatvoreni.