Sindikat hrvatskih željezničara
Zagreb, Strojarska 17

tel: +385 1 3783108
fax: +385 1 3783140
email: shz@shz.hr

Pratite nas na facebooku

Potpisan Kolektivni ugovor HŽ Putničkog prijevoza

Dana 31.10.2013. god. Uprava i reprezentativni Sindikati (Sindikat hrvatskih željezničara, Sindikat željezničara Hrvatske i Sindikat strojovođa Hrvatske) sklopili su Kolektivni ugovor. Potreba za  sklapanjem novog Kolektivnog ugovora HŽPP  je nastala pripajanje dijela HŽ Vuče vlakova d.o.o. 1. listopada 2012. god. Naime, prema odredbi čl. 133. Zakona o radu radnici koji su došli iz HŽ Vuče d.o.o. mogli su zadržati svoja prava iz radnog odnosa najduže godinu dana.

Kolektivni pregovori odvijali su se u otežanim okolnostima s obzirom da se Društvo nalazi u teškoj financijskoj situaciji koja se premošćuje zaduživanjem kod banaka. Poboljšanje nije došlo iako su  od nove godine cijene prijevoznih karata povećane su za 15%, stoga je Uprava tražila od pregovaračkih timova da se smanje prava radnika. U takvom ozračju pregovarački timovi su se suglasili da se smanje ona prava radnika koja su za njih najbezbolnija, ne dirajući u cijene sata rada.

Najbitnije novine u Kolektivnom ugovoru su slijedeće:

  1. Radnicima se neće isplatiti regres, božićnicu i uskrsnicu u 2013. god. i 2014. god.
  2. Radniku koji imaju niži stupanj stručne spreme, a obavljaju poslove više stručne spreme, umanjiti će se  plaća za to radno mjesto za 6 %.

Ova odredba neće se primjenjivati na  radnike koji su stekli pravo stupanjem na snagu Pravilnika o organizaciji HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. 1. rujna 2012. god. Mišljenja smo da je ova odredba diskriminirajuća  i nije u skladu sa Zakonom o radu da se za jednak rad ostvaruje jednaka plaću, stoga je Sindikat i dao izdvojeno mišljenje.

  1. Smanjeno je pravo radnika na solidarnost u vremenskoj dužini trajanja,  koja  maksimalno može trajati do stjecanja uvjeta za prijevremenu mirovinu. Što znači, ako radnika napuni 60 god. života, a nastavi raditi i dalje poslodavac će mu izdat ugovor o radu sa cijenom sata rada njegovog radnog mjesta.
  2. Smanjena je plaća radniku za vrijeme udaljenja iz društva,  kojem zbog osobito teške povrede radne dužnost  bude izrečen izvanredni otkaz ugovora o radu. Radničko vijeće uskrati suglasnost, a  radi se o invalidnoj osobi, osoba koja je navršila 60 god. života itd., stoga poslodavac mora sudskim putem nadomjestiti suglasnost. Za vrijeme čekanja suglasnosti suda radnik će imati pravo  na plaću u visini 5o%.
  3. Preraspodjela radnog vremena je ostala mjesečna s mogućnošću da se do 10 sati može računati u tekućem ili narednom mjesecu, ovisno o mjesečnom fondu sati. Ovom odredbom će se izbjeći dopisivanjem sata rada za radnike koji nemaju mjesečni fond sati. Također radnicima vlakopratnje biti će olakšane zamjene smjena jer kod zamjena se događalo da zbog nejednakog broja sati smjene, jedni radnici na kraju mjeseca imaju prekovremeni rad, dok se drugima dopisuju sati, što je otežavalo zamjene.

Radno vrijeme kod preraspodjele ne smije biti duže od 48 sati tjedno. Iznimno od ove odredbe preraspodijeljeno radno vrijeme može trajati duže od 48 sati tjedno, ali ne duže od 56 sati tjedno, pod uvjetom da radnik dostavi poslodavcu pisanu izjavu o dobrovoljnom pristanku na takav rad. Preraspodjelom utvrđeno ukupno godišnje radno vrijeme ne bi smjela prijeći godišnji fond radnih sati utvrđen na bazi četrdeset (40) satnog radnog tjedna.

  1. izuzetnom radniku poslodavac može odrediti plaću veće od one koja mu pripada za njegovo radno
  2. U postupku zbrinjavanja tehnološkog viška radniku se može odobriti prekvalifikacija uz uvjet da sklopi Aneks ugovora o radu kojim će biti raspoređen u Željeznički fond. Za vrijeme boravka u Fondu radnik ostvaruje sva prava iz Aneksa koje se odnose na trošak prekvalifikacije, te druga prava sukladno Ugovoru o radno pravnoj zaštita od poslovno uvjetovanog otkaza i aktima kojim se uređuje pitanje zbrinjavanju radnika putem Željezničkog fonda.

Ukoliko radnik ne dovrši program prekvalifikacije, poslodavac nema obvezu snošenja daljnjih troškova, te će se radnik rasporediti u Željeznički fond. U Fondu radnik može ostati najduže tri godine,   računajući i vrijeme provedeno za potrebe prekvalifikacije.

  1. Odredbi o Uznemiravanju radnika u tijeku rada i u vezi s radom dodana su dva nova slučaja i to kad se od radnika  zahtjeva da obavlja poslova koji nikako ne mogu biti poslovi iz ugovara o radu i za obavljanje poslova iz ugovora o radu kojima se radnik stavlja u ponižavajući položaj.

Kolektivni ugovor poznaje posebna prava i obveze za radna mjesta: šef vuče I, šef vuče II, tehnolog I, tehnolog II, instruktor vuče, referent za obradu EV, glavni dispečer putničkog prijevoza, nadzornik vuče I, nadzornik vuče II, strojovođa I, strojovođa II, pomoćnik strojovođe, skretničar – manevrista, izdavač goriva, maziva i pijeska, poslovođa i KV alatničar zbog svoje specifičnosti i  kratkoće vremena da se u potpunosti implementiraju s pravima ostali radnih mjesta u HŽ Putničkom prijevozu.

Navedena radna mjesta imati će posebno svoje radničko vijeće, zaštitu na radu i povjerenstvo za štetu.

Kolektivni ugovor vrijedi od dana potpisivanja i važiti će do 01. siječnja 2015. god. s mogućnošću produženja tri mjeseca.

Potpisivanje KU 30.10.13

Komentiraj članak

Ukoliko želite ostaviti komentar, morate se prijaviti.