Sindikat hrvatskih željezničara
Zagreb, Strojarska 17

tel: +385 1 3783108
fax: +385 1 3783140
email: shz@shz.hr

Pratite nas na facebooku

Potpisan je IV. Aneks Kolektivnog ugovora HŽ Putničkog prijevoza d.o.o.

Dana 11.09.2012. god. sindikati
s pravom na kolektivno pregovaranje (SHŽ i SŽH) i poslodavac potpisali su IV.
Aneks Kolektivnog ugora HŽPP. Potpisani Aneks KU je izraz
sadašnjih realnosti i objektivne mogućnosti u kojem
se HŽ Putnički prijevoz nalazi. Neosporno je da je stanje u HŽ Putničkom
prijevozu dosta alarmantno zbog pada prihod od prijevoza putnika i subvencije (države,
županija i Grada Zagreba), a istovremeno troškovi rastu. Stoga, je bilo je
nemoguće zadržati sva prava radnika sadržana u Kolektivnom ugovoru, radi toga
smo i prihvatili da se neka prava smanje kako ne bi dovedeno u pitanje
funkcioniranje HŽ Putničkog prijevoza i isplata plaće radnicima.

 Kako bi premostio nastalu financijsku problematiku,
poslodavac je želio troškove poslovanja prebaciti na radnike te je predložio
platformu za kolektivne pregovore kojom bi radnici izgubili veća prava kao što
su:

 1. uvođenjem
  šestomjesečne preraspodjele, umjesto mjesečne
 2. skraćivanje otkaznih
  rokova za radnike,
 3. ukidanje
  pripravnosti kod kuće,
 4. smanjenje visine
  otpremnine za radnike koji su proglašeni tehnološkim viškom
 5. smanjivanje dnevnica
   s 170,00 kn na 140,00 kn. Za
  vlakopratnju pola dnevnice (70,00 kn podijeljena s 24 sata rada),
 6.  troškove dopunskog zdravstvenog
  osiguranja plaćali bi radnici,
 7. ukidanje jubilarne
  nagrade itd.

 Sindikati nisu mogli prihvatiti drastično ukidanje
prva radnika, stoga su se i kolektivni pregovori odužili na tri mjeseca. Možemo
reći da smo sačuvali najvažnija prava radnika – nijedna potpisana odredba nije
lošija, nego što su već potpisali sindikati u HŽ-društvima, a što se vidi u
slijedećem:
 

 1. Odredba
  o  preraspodjeli radnog vremena
  ostala je mjesečna, ali je dana mogućnost da se do 10 sati može iz jednog
  u drugi mjesec računati u tekući ili sljedeći mjesec, ovisno o mjesečnom
  fondu sati.

Ova odredba je u interesu
poslodavca jer mu omogućuje lakše sastavljanje turnusa rada za radnike
vlakopratnje. Također omogućuje radnicima lakšu zamjenu. Naime, turnusi rada nisu
isti, što ima za posljedicu da kod zamjene jedan radnik ostvaruje prekovremen
rad, a drugom se dopisuju. Posljedice su bile da je vlakopratiteljima bila
otežana zamjena, kako ne bi trpio štetu

 1. broj dana
  godišnjeg odmor radnika s 31 dan smanjen je na 30 dana. Ta se odredba ne
  odnosi na radnika koji rade pod otežanim uvjetima.
 2. dodatak na plaću
  za mentorstvo s 20%  smanjen je na
  10%
 3. smanjen je broja
  dana godišnjeg odmora radnik s 31 dna, na 30 dana. Ta se odredba ne odnosi
  na radnike koji rade pod otežanim uvjetima.
 4. dnevnica za
  službeno putovanje smanjena s 170,00 kn na 150 kn
 5. ukinuta je
  božićnica za 2012. god.
 6. ukinuta je
  uskrsnica, regres i božićnica za 2013. god.
 7. pravo na dječje
  darove ostvaruje samo roditelj preko kojeg je dijete osigurano, a ne kao
  dosada oba roditelja zaposlena kod poslodavca
 8. umanjena su
  sindikalna prava 
   

Komentiraj članak

Ukoliko želite ostaviti komentar, morate se prijaviti.