Sindikat hrvatskih željezničara
Zagreb, Strojarska 17

tel: +385 1 3783108
fax: +385 1 3783140
email: shz@shz.hr

Pratite nas na facebooku

Potpisan IV. Dodatak KU HŽ Putničkog prijevoza – Božićnica 1000 HRK

21. 12. 2017. potpisan je IV. Dodatak KU HŽ Putničkog prijevoza kojim će se pravna pravila dosad važećeg KU primjenjivati do zaključivanja novog KU, a najdulje do 30. 11. 2018.

Temeljem odredbi IV. Aneksa KU radnicima će se isplatiti Božićnica za 2017. u visini 1000 HRK neto te Uskrsnica i regres za GO u 2018.

Da podsjetimo, u sklopu pregovora, poslodavac je zatražio umanjenje niza prava radnika, od čega je, nakon održanog sastanka s 3 reprezentativna sindikata, odustao.  Argument poslodavca bio je da bi ostvarivanjem poslovnog gubitka u 2017., propao Program restrukturiranja, čiju primjenu prati Europska komisija, a što bi rezultiralo gubitkom velikog broja linija te otpuštanjem velikog broja radnika.  Na tom sastanku sva 3 sindikata pokazala su jedinstvo, što je u konačnici omogućilo za radnike pozitivan ishod pregovora.

Nakon što se pokazalo da nas je Uprava pokušala “omekšati” prijetnjom ostvarivanja gubitka, i da ima novca za Božićnicu, inzistirali smo da se Božićnica i isplati, što je na poslijetku, od strane Uprave i prihvaćeno.

Nažalost, nakon održanog jednog kruga kolektivnih pregovora na zakonit način, sa sva 3 reprezentativna sindikata, Uprava je pribjegla taktici pojedinačnog pregovaranja, a to je dalo priliku jednom od sindikata da na Facebooku sebi pokuša pripisati sve zasluge, iako je to daleko od istine. Prilikom potpisivanja IV. dodatka KU, predsjednik Sindikata hrvatskih željezničara Upravu je upozorio da ubuduće mora kolektivno pregovarati sa sva 3 reprezetativna sindikata zajedno.

Apsurdnost tvrdnji da smo bili spremni potpisati Dodatak KU bez Božićnice, vidljiva je iz činjenice što smo u Tehničkim servisima željezničkih vozila, kao jedini reprezentativni sindikat, inzistirali na isplati Božićnice, a koja je i isplaćena još dan prije potpisivanja Dodatka KU u HŽ PP.

U prilogu se nalazi potpisani IV. Aneks KU HŽ Putničkog prijevoza:

IV dodatak KU HŽPP

Komentari su zatvoreni.