Sindikat hrvatskih željezničara
Zagreb, Strojarska 17

tel: +385 1 3783108
fax: +385 1 3783140
email: shz@shz.hr

Pratite nas na facebooku

Potpisali smo Kolektivni ugovor za radnike HŽ Putničkog prijevoza

Nakon punih 4 mjeseca pregovora, dana 31. siječnja 2019. tri reprezentativna sindikata i Uprava zaključili smo Kolektivni ugovor društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. na 5 godina.

Kolektivnim ugovorom svim radnicima s cijenom rada do 50 HRK od 1. 3. 2019. raste plaća za 400 HRK neto, kao trajni neoporezivi dodatak. Radnicima s cijenom rada između 50 i 55 HRK plaća raste za 200 HRK neto.

Od 1. 9. 2019. radnicima s cijenom sata rada do 50 HRK raste cijena sata rada za 2 %, a od 1. 1. 2010. za dodatnih 3 %.

Radnicima će se tijekom trajanja KU isplaćivati Božićnica, regres za GO i Uskrsnica u ukupnoj visini 2.500 HRK godišnje.

Naknada za prijevoz u visini cijene pokazne karte prema sjedištu poslodavca (trenutno 360 HRK) ostaje kao pravo svim radnicima, dok će radnici koji su dosad koristili P2 kartu, dobiti profil P5 na pametnoj kartici za vožnju vlakom.

Radnici koji su zaposleni na određeno vrijeme imat će pravo nakon 1 godine od zasnivanja radnog odnosa na zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme (Zakon o radu propisuje rok od 3 godine, a Kolektivni ugovor iz 2013. rok od 2 godine).

Uvodi se naknada za novorođenče – radnik ima pravo na naknadu za novorođenče u iznosu od 1.000 HRK neoporezivo utvrđeno propisima o porezu na dohodak.

Vrijeme provedeno na svjedočenju konduktera/strojovođe na sudu u svojstvu svjedoka po prijedlogu Poslodavca računat će se u radno vrijeme, na način da se trajanje smjene računa kao da je radio, a u slučaju svjedočenja u slobodno vrijeme radnika računa se stvarno vrijeme provedeno na sudu, uključujući i vrijeme dolaska i povratka sa suda, ali ne više od šest (6) sati.

Tijekom 2020. godine Poslodavac i sindikati započet će i okončati pregovore o dobrovoljnoj mirovinskoj štednji (3. mirovinski stup), s primjenom od 1. siječnja 2021. godine.

Naknade na plaću (naknada troškova za putovanje osoblja vlaka (kilometraža), dnevnica, noćni rad, prekovremeni rad, rad subotom, rad nedjeljom, nejednakomjerni smjenski rad i dr.) ostaju nepromijenjene.

Pravo na zadržavanje plaće s osnove solidarnosti ostaje radnicima kod gubitka zdravstvene sposobnosti po dosadašnjim uvjetima. Poslodavac se usmeno obvezao da će pronaći rješenje kojim će radnici koji su stekli pravo na zadržavanje plaće s osnove solidarnosti, zadržati stečeno pravo, pretpostavljamo do određenog iznosa plaće.

Radnici zadržavaju pravo na naknadu za specijalističke liječničke preglede.

Radnici su osigurani od nezgode.

Naknada za vrijeme bolesti do 5 dana iznosit će 70 % plaće, a preko 5 dana do 42 dana, u visini 80 % plaće.

Isplata otpremnine utvrđenom tehnološkom višku po sporazumnom prestanku ugovora o radu po prijedlogu Poslodavca u 2019. iznosi maksimalno 110.000,00 kn, a otpremnine u slučaju otkaza ugovora o radu iz razloga poslovno uvjetovanog otkaza do maksimalno 70.000,00 kn.

 

 

Potpisom Kolektivnog ugovora radnici s najnižim primanjima dobit će ukupno do 15 % povećanja plaće, s tim da povećanje ide u 3 dijela. Radnicima na radnim mjestima za koja se traži SSS, plaća raste između 10 i 13 % (kondukter, šef vlaka, putnički blagajnik,  kolodvorsko putnički blagajnik, vagonski otpremnik, manevrista, vlakovođa, pregledač vagona, vagonski serviser, referent, strojovođa, itd.).

Potpisom Kolektivnog ugovora sačuvali smo većinu prava iz isteklog Kolektivnog ugovora, a kao naročito bitnim smatramo odredbu prema kojoj će svi radnici zadržati pravo na naknadu za prijevoz na posao i s posla u visini 360 HRK, što su sindikati uspjeli ishoditi tek na dan potpisa Kolektivnog ugovora.

Smatramo da dodatak od 400 HRK trebaju dobiti svi radnici, na što poslodavac nažalost nije pristao.

Također, smatramo da je cijene sata rada iz Priloga 1 Kolektivnog ugovora trebalo ispregovarati iznova i svima odrediti plaće prema doprinosu u radu, a ne postojeće cijene rada dijelu radnika povećati u istom postotku, a drugom dijelu radnika, neovisno o doprinosu u radu, ustegnuti bilo kakav rast cijene rada. U tome nažalost zasad nismo uspjeli, prvenstveno iz razloga što poslodavac nije želio ponuditi nikakve izmjene Priloga 1, niti prihvatiti povećanje cijene sata rada za sve radnike.

Kolektivni ugovor, u okolnostima vrlo ograničenih financijskih sredstava, smatramo dobrim, dok ćemo nedostatke nastojati promijeniti traženjem Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora, na što imamo pravo.

Komentari su zatvoreni.