Sindikat hrvatskih željezničara
Zagreb, Strojarska 17

tel: +385 1 3783108
fax: +385 1 3783140
email: shz@shz.hr

Pratite nas na facebooku

Posjet Slovenskim željeznicama

Dana 18.08.2010. god.
predstavnici HŽ Putničkog prijevoza: g. Željko Ukić, g. Miljenko Đaković, g.
Antun Ćelebija, g. Franjo Jularić i g. Vahid Bajraktarević posjetili  su
Ljubljanu, gdje su se upoznali sa radom i organizacijom Slovenskih željeznica.
Sugovornici su im bili g. Franc Rupar, šef Službe za razvoj i organizaciju
putničkog prijevoza i Mirko Antolović, šef Putničke sekcije Ljubljana.

 

Slovenija
kao država ima 1228,7 km pruge, od toga je 503 km elektrificirano, a 330 km je
dvokolosiječne  pruge. Prosječna brzina putničkih vlakova je 55 km.

Slovenske željeznice imaju
Holding, koji se sastoji od društava Putničkog prometa, Carga, Vuče vlakova i
Infrastrukture. Lokomotive su podijeljene između Putničkog prometa i Carga, a
motorni vlakovi su dodijeljeni Putničkom prometu. Garniture su starijeg tipa pa
se očekuje kupnja novih garnitura s obzirom na rastuću potrebu putnika,
naročito prema Ljubljani. Vozni park sačinjava 100 vagona i 50-60 motornih
vlakova(EMG/DMG).

Sva društva između sebe
imaju ugovore koji se poštuju. Putničkom prometu svi plaćaju prijevozne karte,
što podrazumijeva dolazak i odlazak na posao. Društva radnicima plaćaju stvarne
troškove prijevoza do posla, tako što radnika obavezuje da prvo moraju
koristiti usluge Putničkog prometa ako za to postoji mogućnost, zatim
autobusom, a poslije automobilom. U slučaju da koristite automobil do
željezničkog kolodvora tada se radniku plaća i trošak automobila..   

Obaveze postoje i prema
putnicima pa tako u slučaju kašnjenja vlakova putnici imaju pravo na naknadu
štetu. Putnički promet se može osloboditi plaćanja naknade ako je do kašnjenja
došlo uslijed više sile, odnosno ako su putnici bili ranije obaviješteni o
kašnjenju zbog remonta pruge i sl.

 Putnički prijevoz ima
oko 700 radnika pa tako konduktera ima 430, putničkih blagajnika 150 itd. Imaju
jednog direktora, tri službe i dvije regionalne sekcije i to Ljubljana i
Maribor te znatno manji broj radnika u administraciji. Nemaju nikakvih
menedžera, što znači plaća šefova i radnika ovisi o platnom razredu. 

 Vlakopratiteljima se
može dodijeliti najviše 4 klasična vagona. Motornom vlaku dodjeljuje se jedan
kondukter. Svi vlakopratitelji imaju mobilni uređaj za prodaju prijevoznih
karata, koji su vrlo kvalitetni. U istom se nalazi vozni red, tarifa, sve
bitnije brzojavke. Imaju kliješta sa brojem, brojem vlaka i datumom. U slučaju
potrebe, vlakopratitelji pri pozivu nadređenog radnika koriste vlastite
mobitele. Pozivi su u tom slučaju besplatni.

U svim slučajevima kada je
vlakopratitelj napadnut u vlaku, pruža mu se sva pravna pomoć kako bi bio u
cijelosti obeštećen, a nasilnik sankcioniran. Kod rizičnih vlakova kada  putuju
navijači, posjetioci koncerata i sl. vlakovima se dodjeljuje veći broj
vlakopratitelja.

Plaća radnika su
zadovoljavajuće pa tako šef vlaka ima plaću od 1300 EURA., kondukteri nešto
manju. Na prodaju prijevoznih karta, vlakopratitelji ne dobivaju nikakvu
proviziju. Radnicima se ne plaća radni staž po godinama. Za teške povrede radne
obaveze, radnik može dobiti otkaz ugovora o radu, a upozorenje za težu i lakšu
povredu radne obaveze. Novčana kazna može se izreći na tri mjeseca do 15%
plaće.

Na prugama koje su
opremljeni svjetlosnim signalima, putničkim vlakovima signali znak za polazak
vlaka daju vlakopratitelji, a ne prometnik vlakova.

Sve skraćene probe obavljaju
vlakopratitelji. Manevarske radnje zakvačivanja i otkvačivanja lokomotive
obavlja strojovođa pomoćne lokomotive. U slučaju potrebe da se iz vlaka mora
otkvačiti putnički vagon, poslove obavlja manevrista.

Na kraju su predstavnici SŽ
Putničkog prometa apelirali na predstavnike HŽ Putničkog prijevoza da ne
ukidaju pogranične vlakove, a naročito prema Dobovi.
  

Komentiraj članak

Ukoliko želite ostaviti komentar, morate se prijaviti.