Sindikat hrvatskih željezničara
Zagreb, Strojarska 17

tel: +385 1 3783108
fax: +385 1 3783140
email: shz@shz.hr

Pratite nas na facebooku

Otvoreno pismo predsjednici Vlade RH

Broj: 1772/09

U Zagrebu, 3.
11. 2009.

                                                                               Vlada
Republike Hrvatske

                                                                        gđa.
Jadranka Kosor, predsjednica

 

 

Poštovana predsjednice Vlade Republike
Hrvatske,

najprije želim istaknuti kako je
Sindikat hrvatskih željezničara nastupanjem financijske i ekonomske krize
postupio odgovorno, prihvativši zamrzavanje plaća i odricanje od potpisanog 6 %
povećanja plaća u 2009. Učinili smo to ne zato što mislimo da su radničke plaće
visoke, nego u namjeri da kroz mjere štednje pripomognemo očuvanju radnih
mjesta i što bržem izlasku zemlje iz krize.

Nažalost, unatoč poduzetom,
društva HŽ Holding Grupe nalaze se u sve težoj situaciji.

Četiri društva s oko 1500
zaposlenih, Održavanje vagona, Remont i održavanje pruga, POSIT i PRO-REG, ne
mogu ispunjavati obveze, a gubici dostižu i prelaze vrijednost imovine. Pored
tih društava koja su u kritičnom stanju, cjelokupna HŽ Grupa ostvaruje sve veće
gubitke, naročito HŽ Infrastruktura, HŽ Cargo, HŽ Putnički prijevoz,
Željeznička tiskara i Željezničko ugostiteljstvo.

Kako je došlo do ovako teške
situacije? Željeznice su podivestirane još od početka ’80. godina prošlog
stoljeća, kad je nastupila kriza socijalističke ekonomije. Početkom ’90. bio je
rat, krajem ’90. imali smo ekonomsku krizu, da bi od 2000., kad su sredstva za
investicije postala dostupna, prioritet dobila izgradnja autocesta. Cijelo to
vrijeme, gotovo 30 godina, željeznička infrastruktura je polako propadala.
Izradom Nacionalnog programa željezničke infrastrukture obećana je izgradnja i
obnova pruga, no investicije su zaustavljene uslijed najnovije krize.

Razlozi poslovnih teškoća su pad
prihoda od prijevoza i smanjenje prihoda iz proračuna u 2009. za cca 550 mln
Kn, radi čega su društva HŽ Holdinga drastično smanjila narudžbe prema
društvima članicama Grupe koja se bave održavanjem i remontom pruga i stabilnih
postrojenja te željezničkih vozila.

Na jedinoj velikoj investiciji,
obnovi pruge Vinkovci – Tovarnik, uslijed loše ispregovaranih uvjeta s
Europskom unijom (Ministarstvo financija), naša Društva koja se bave obnovom
pruga nisu se smjela natjecati, pa čak niti obavljati radove kao podizvođači. Naime,
EU sudjeluje u financiranju sa 30 %, a isključenjem naših izvođača, putem
talijanske građevinske operative i jeftine balkanske radne snage, EU izvlači
cjelokupni profit.

O svemu smo blagovremeno obavijestili
premijera Sanadera i predsjednika Mesića, koji nisu poduzeli ništa djelotvorno.

Pored poslovnih teškoća koje
prijete uništavanjem cijelih djelatnosti i gubitkom tisuća radnih mjesta,
smanjenjem održavanja i obnove stabilnih i mobilnih kapaciteta dovodi se u
pitanje sigurnost željezničkog prometa te se nastavlja propadanje hrvatskih
pruga. Samo u voznom redu za 2009. na 105 km pruga dodatno su smanjene brzine.
Remont pruga kasni na oko 1500 km (od ukupno 2700 km pruga), dok su istovremeno
društva Remont i održavanje pruga, PRO-REG i POSIT, zbog smanjenja narudžbi,
dovedena pred stečaj! Smatramo da se tako ne ponaša dobar gospodar.

Propadanjem željezničke
infrastrukture u sve težoj situaciji su željeznički operatori, koji zbog sve
manjih komercijalnih brzina i smanjenog dozvoljenog opterećenja, postaju sve više
nekonkurentni.

Neinvestiranjem dovodi se u
pitanje budućnost Hrvatskih željeznica, a to se prema našem mišljenju ne bi
smjelo dogoditi. Naime, poznato je da je željeznica ekološki i energetski
daleko prihvatljiviji oblik prijevoza od cesta, budući da troši do 6x manje
energije za isti prijevozni učinak. Također, željeznice su se pokazale
nezamjenjivima u vojno redarstvenim operacijama oslobađanja okupiranih područja
te imaju stratešku važnost.

Pored svega navedenog,
projekcijom proračuna za 2010. prihodi HŽ Holding Grupe smanjit će se za
dodatnih cca 250 mln Kn, ili u 2009. i 2010. za 1.350 mln Kn! Nije teško
zaključiti kako se time izravno dovodi u pitanje bilo kakva perspektiva
željeznica u Hrvaskoj.

Ne obraćamo Vam se samo radi
spornih 250 mln Kn, ili radi 1.350 mln Kn oduzetih u 2 godine. Radi se o tome
da, ako ništa ne poduzmete, cjelokupni račun, puno veći i važniji od 1.350 mln
Kn, vrlo brzo svima će nam doći na naplatu.

Kao što se vidi iz navedenog, posljedice
odlaganja prijeko potrebnih investicija i održavanja već sada su iznimno teške.
Kratkoročno dovode do stečaja željezničkih društava koja se bave remontom i
održavanjem pruga i vagona te gašenja više od 1500 radnih mjesta.

No dugoročne posljedice neinvestiranja
još su teže, a dovode do daljnjeg smanjivanja brzina i opterećenja na prugama
do njihova ukidanja, čime će se još više smanjiti usluge i ugasiti tisuće
radnih mjesta u putničkom i teretnom prijevozu. Sljedeći korak u tom slučaju
bit će potpuno ukidanje velikog dijela pruga i novih tisuća nezaposlenih koji
sada rade na tekućem održavanju i regulaciji prometa.

Vrlo je važno naglasiti da se neodržavanjem
već sada dovodi u pitanje sigurno odvijanje željezničkog prometa.

Radi svega navedenog tražimo da Vlada
RH odmah zaustavi daljnje propadanje željezničkih postrojenja.

U cilju iznalaženja rješenja
putem socijalnog partnerstva tražimo da predstavnike Sindikata hrvatskih
željezničara i Nezavisnih hrvatskih sindikata što je prije moguće primite na razgovor.

Lijep pozdrav!

                                                                                          Ivan
Forgač

                                                                                          predsjednik

 

 

 

 

Na znanje:

       g. Stjepan Mesić, predsjednik RH,

       zastupnici Hrvatskoga državnog sabora,

       članovi Vlade Republike Hrvatske,

       Nezavisni hrvatski sindikati,

       javna glasila.

Komentiraj članak