Sindikat hrvatskih željezničara
Zagreb, Strojarska 17

tel: +385 1 3783108
fax: +385 1 3783140
email: shz@shz.hr

Pratite nas na facebooku

Održan XI. Izborni sabor Sindikata hrvatskih željezničara

Prvog srpnja 2020. u Zagrebu održan je XI. Izborni Sabor Sindikata hrvatskih željezničara. Sjednici su nazočila 103 izabrana sabornika.

Na sjednici su usvojena izvješća: izvješće o radu SHŽ, Financijsko izvješće, Izvješće NO i Suda časti, nakon čega su razriješeni dužnosnici i članovi tijela sindikata.

Prema odredbama Statuta SHŽ prethodno je proveden otvoreni kandidacijski postupak kojim se, svaki član koji plaća članarinu i ne obnaša rukovodeću poziciju kao poslodavac, mogao kandidirati.

Sukladno prijavljenim kandidatima izrađene su liste kandidata za predsjednika SHŽ, dopredsjednike za pojedinu Djelatnost, Nadzorni odbor, Sud časti i Statutarnau komisiju.

Tajnim glasovanjem na mandat u trajanju 4 godine izabrani su:

Za predsjednika Nadzornog odbora SHŽ izabran je: IVICA KARAGA

 

Za članove Nadzornog odbora izabrani su:

-SANJA GOJČETA

-BOŽIDAR ŠNIDARIĆ

-MATO PERIĆ

-PREDRAG BRISUDA

-ANKICA ŠURINA

Za zamjenike člana NO izabrani su:  ANKA GAŠPAREC, MARIO LONČAR, MATEA BOGDAN, MIROSLAV DRENJANČEVIĆ, ELVIRA LUKINIĆ

Na prijedlog predsjednika Sindikata, za predsjednika Suda časti izabran je:

ANTON BUTINA

Za članove Suda časti izabrani su:

MARIO LUKAČIN
EDIN BAJRAKTAREVIĆ
ILIJA ŠARČEVIĆ
LEJLA OSMANOVIĆ
FERID MRVOLJAK
STJEPAN HUNJET
RIKARD VOJKOVIĆ
VESNA TURINA
IVICA DELIJA
DAMIR ŠENJUG

Za članove Statutarnog odbora izabrani su:
-BRANKO KUČKO
-IVAN KOVAČ
-ĐURO LOVREKOVIĆ
-DARKO HARMICAR
-IVAN LOVRIĆ

Za dopredsjednika SHŽ za Djelatnost Održavanja i čišćenja željezničkih vozila izabran je ILIJA BULIĆ.
Za dopredsjednicu SHŽ za Djelatnost Pružne građevine izabrana je LJILJANA FURDEK.
Za dopredsjednika SHŽ za Djelatnost HŽ Cargo izabran je MARIJAN JELENSKI.
Za dopredsjednika SHŽ za Djelatnost Inženjeri i tehničari i Prometni poslovi izabran je MARKO BREKALO.

Za predsjednika SHŽ izabran je IVAN FORGAČ.

 

Komentari su zatvoreni.