Sindikat hrvatskih željezničara
Zagreb, Strojarska 17

tel: +385 1 3783108
fax: +385 1 3783140
email: shz@shz.hr

Pratite nas na facebooku

Odazovite se na prosvjed Sindikata hrvatskih željezničara 12. 12. 2013. u Zagrebu, na Trgu Svetog Marka

Broj: 1131/13

U Zagrebu, 2. 12. 2013.

Vlada Republike Hrvatske

g. Zoran Milanović, predsjednik

Članovi Vlade

 

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, ministar

 

Predmet:

Pismo najave javnog prosvjeda željezničara

 

Poštovani predsjedniče Vlade RH Milanović,

Poštovani ministre dr. Hajdaš Dončić,

Sindikat hrvatskih željezničara nastoji biti ozbiljan i konstruktivan socijalni partner, zauzimajući se za radnike na argumentiran način, pri čemu smo svjesni da je ekonomska održivost željezničkih tvrtki od ključne važnosti za ostvarivanje prava zaposlenih.

Nažalost, u takvim našim nastojanjima sve češće nailazimo na nerazumijevanje, ignoriranje naših stavova, a u određenim slučajevima i na zatvorena vrata pojedinih uprava željezničkih tvrtki.

To nije iskreno socijalno partnerstvo, to nije socijalni dijalog ravnopravnih partnera. To je za nas neprihvatljivo ponašanje samodovoljnih uprava:

1. Upravi HŽ Infrastrukture, koja je i Skupština društva Pružne građevine, uputili smo zahtjev za održavanje sastanka još 20. 9. 2013. no Uprava do današnjeg dana nije našla vremena da nas primi. Obzirom da smo za sastanak nominirali temu prodaje uspješne kćerinske tvrtke Pružne građevine, kojoj je HŽ Infrastruktura vlasnik, jasno je da Uprava namjerno izbjegava socijalni dijalog.

Naime, Uprava HŽ Infrastrukture ubrzano priprema prodaju tvrtke Pružne građevine i ne zanima je mišljenje sindikata koji okupljaju radnike toga Društva.

Po istim temama htjeli smo razgovarati i s resornim ministrom. U tom cilju odaslali smo 3 dopisa, 9. 9. 2013., 20. 9. 2013. i 22. 10. 2013. na koje nam također nije odgovoreno.

Naime, tvrtka Pružne građevine od osnivanja 2002. godine najstabilnija je i najuspješnija željeznička tvrtka koja nikad nije ostvarila gubitak u poslovanju. Pripajanjem restrukturiranih tvrtki Remont i održavanje pruga i POSIT te glavnine radnika Građevinskih poslova HŽ Infrastrukture, tvrtka je dobila mnogo širu zadaću obavljanja gradnje i održavanja kompletne željezničke mreže, uključujući i redovno i izvanplansko održavanje pruga. Bez angažmana Pružnih građevina, više nije moguće svakodnevno funkcioniranje željezničkog prometa.

Tvrtka Pružne građevine ima temeljni kapital u visini oko 65 mln HRK, a samo o. g. ostvarit će dobit oko 150 mln HRK. U nizu sljedećih godina, prema planovima Vlade RH, tvrtka će ostvarivati velike prihode i dobit možda i veću od ovogodišnje. Naime, na više od 60% željezničke mreže RH kasni obnova i remont, što se može dostići tek za desetak godina intenzivnog rada. To znači da će tvrtka u 1,5 godini, a najviše u 2 godine ostvariti veću dobit od najoptimističnije cijene koju HŽ Infrastruktura može ostvariti prodajom. Pri tome bi Pružne građevine mogle i dalje ostati u vlasništvu HŽ Infrastrukture koja bi mogla ostvarivati dobit i u narednom razdoblju.

Ne manje važno je i to što su Pružne građevine jedina tvrtka u RH koja je sposobna pružati usluge redovnog i izvanplanskog održavanja pruga, a naročito hitnih intervencija. Prodajom Pružnih građevina taj monopol pripao bi jednoj jedinoj privatnoj tvrtki, koja bi mogla podizati cijene i pružati loše usluge, sve radi stjecanja što većeg profita u što kraćem vremenu. S takvim problemima suočile su se neke zapadnoeuropske željeznice, nakon čega su ponovno otkupljivale prodane tvrtke.

Tražimo da Vlada RH, na razdoblje trajanja intenzivne obnove pruga, odustane od prodaje Pružnih građevina, koje su u ovom trenutku prava „zlatna koka“, jedna od najprofitabilnijih kompanija u RH.

2. Najavom nabavke 44 motorna vlaka i ugovaranja PSO ugovora na kvalitetnijoj osnovi, vjerovali smo da će za HŽ Putnički prijevoz, a time i za naše putnike, kao i za radnike, nastupiti bolji dani.

Nažalost, opće stanje u HŽ Putničkom prijevozu rapidno se pogoršava pa prijeti kolaps čitavog sustava i u pogledu financija i prometa. Prihodi iz mjeseca u mjesec padaju, iako su od nove godine cijene prijevoza povećane za 15%. Dubioza se pokriva podizanjem novih kredita. Novi vozni red ne donosi ništa novo, nego se iz godine u godinu važeći prepisuje za narednu godinu, ne vodeći računa o stvarnim potrebama putnika.

Upravo doneseni Pravilnik o organizaciji HŽ Putničkog prijevoza, prema našem mišljenju, je štetan. U Direkciji je sistematiziran isuviše veliki broj nadređenih ranika s velikom plaćom. Pojedini nadređeni radnici imaju pod nadzorom dva- tri radnika pa čak i samo jednog radnika. Ovakva usitnjena i podijeljena organizacija gdje se poslovi prelamaju i nema jasne podjele rada i odgovornosti dovodi do blokade sustava.

Pravilnikom o organizaciji potpuno su pometene pojedine službe, grupe i radna mjesta, a istovremeno su stvorena nove jedinice i radna mjesta s istim opisom poslova, što omogućava manipulaciju s radnim mjestima kod raspoređivanja radnika.

Nakon što je stvoren veliki broj nadređenih radnika u Direkciji, krenulo se i po regionalnim jedinicama (Split, Knin, Karlovac, Ogulin, Rijeka, Pula, Zabok, Koprivnica, Bjelovar, Virovitici, Novska, Slavonski Brod) gdje je sistematizirano 12 novih šefova područnih centara koji bi trebali biti neposredno nadređeni strojnom osoblju (strojovođa i pomoćnik) i komercijalnom dijelu (putnički blagajnik i kondukter), što je nespojivo, jer neposredni rukovoditelj, prema osnovnim principima organizacije rada, mora znati obaviti poslove svojih podređenih. Kako su radna mjesta strojovođe s jedne strane, a konduktera i putničkog blagajnika s druge strane, sasvim različita, dobit ćemo neposredne rukovoditelje koji su nekompetentni. Budući da neposredni rukovoditelj neće moći uspostaviti autoritet temeljen na znanju, neizbježno će se nastaviti urušavati radna i tehnološka disciplina. Obzirom da strojno osoblje i komercijalno osoblje ima dovoljan broj nadređenih radnika, radno mjesto šef područnog centra treba brisati, a integraciju provesti na dosadašnjoj razini regionalnog managera.

Smatramo da se nestručno izrađeni prijedlog Pravilnika o organizaciji HŽ Putničkog prijevoza mora povući.

3. S teškom poslovnom situacijom, koja je prouzročena nečinjenjem uprava u razdoblju vladanja Sanadera i Kosor, ali i nečinjenjem smijenjene Uprave imenovane od strane aktualne Vlade, upoznata je i najšira javnost. Nažalost, naša upozorenja da se tvrtka mora ne samo restrukturirati, nego i modernizirati, da Vlada i Uprava ne mogu igrati samo na kartu prodaje i čekati, nisu naišla na plodno tlo pa je sada stanje još mnogo gore nego prije 2 godine. Neprihvatljivo je što se sada traže zakašnjela rješenja i to jedino u vidu smanjenja plaće radnika i otpuštanja.

Postoje indicije da tvrtka pojedinim korisnicima daje tolike popuste za usluge prijevoza, da sam prijevoz za HŽ Cargo postaje neisplativ i sve to na linijama na kojima još uvijek HŽ Cargo nema konkurencije. Tražimo da se svi ugovori preispitaju te da se služba Prodaje hitno unaprijedi.

Tražimo da se, osim restrukturiranja, pronađe način i za modernizaciju HŽ Carga te da se kroz razdoblje restrukturiranja, osigura redovita isplata plaća radnika.

4. Propadanjem HŽ Carga, slijedilo je i propadanje kćerinskih društava, naročito Održavanja vagona d.o.o., koje se bavi tzv. lakim održavanjem teretnih i putničkih vagona i bez kojeg je nezamislivo prometovanje vlakova. To Društvo od osnivanja 2003. smanjilo je broj zaposlenih za 50 % i to ponajviše zbrinjavanjem radnika vlastitim sredstvima, no niti to nije bilo dovoljno da se prati smanjenje narudžbi od strane HŽ Carga i HŽ Putničkog prijevoza. Nudili smo više modela rješenja, od razdvajanja društva, pri čemu bi radionica za popravak putničkih vagona ušla u vlasništvo HŽ Putničkog prijevoza, a teretne radionice bi se fuzionirale ili pripajanjem HŽ Cargu (što s tehnološke strane jedino ima smisla), ili spajanjem s nekom od radionica koje se bave gradnjom i investicijskim održavanjem teretnih vagona, no niti jedno rješenje nije implementirano, nego je zadržan status quo, kojim je društvo dovedeno do ruba predstečajne nagodbe.

Tražimo da se društvo Održavanje vagona odmah preustroji, kako bi moglo zadovoljavati potrebe prijevoznika i osigurati redovitu isplatu plaća.

5. Pored HŽ Carga i Pružnih građevina, predviđena je prodaja Željezničke tiskare i Tersus Eko (čišćenje poslovnih prostora). Iako to nisu djelatnosti željezničkog core bussinesa, prije prodaje tvrtke je trebalo pripremiti, kako bi našle kupca koji je zainteresiran za razvoj tih djelatnosti, a to, unatoč našim upozorenjima, nije učinjeno.

Društvo Željeznička tiskara radi na 2 zagrebačke lokacije; u Petrinjskoj i na Pešćenici. Plan je bio da se cjelokupna djelatnost preseli na Pešćenicu, no iako je mnogo uloženo u izgradnju pogona, još nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi pa nije ishođena niti uporabna dozvola. Obzirom da na lokaciji u Petrinjskoj nije moguća ozbiljnija modernizacija i nije moguće postići konkurentnost, tvrtka u ovom trenutku može zanimati samo špekulante koji se žele dokopati zgrade u centru Zagreba.

Smatramo da je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa pogona na Pešćenici nužan preduvjet za prodaju Željezničke tiskare.

Ukoliko prođe na natječaju za čišćenje poslovnih prostora HŽ Infrastrukture, Društvo Tersus Eko, prema našem mišljenju, pod posebno povoljnim uvjetima treba ponuditi radnicima Društva, budući da se radni o niskoakumulativnoj, radno intenzivnoj djelatnosti.

Ukoliko bi Društvo izgubilo poslove čišćenja poslovnih prostora HŽ Infrastrukture, 230 radnika bi se našlo u iznimno teškoj situaciji, a vlasnik društva u tom slučaju morat će osigurati zbrinjavanje svih radnika.

 Na traženim sastancima resornog ministra i Upravu HŽ Infrastrukture željeli smo upozoriti na navedene činjenice, no radi izbjegavanja socijalnog dijaloga, za naše stavove, koji imaju cilj zaštitu javnog interesa (društva HŽ-a su u vlasništvu države), prisiljeni smo zatražiti i potporu javnosti.

S druge strane, Uprava HŽ Putničkog prijevoza odbija argumentirane primjedbe Pravilnika o organizaciji HŽ, kao i zahtjev da se njihove kćerinske tvrtke prije prodaje pripreme za privatizaciju.

Ukoliko po navedenim zahtjevima odmah ne započne socijalni dijalog te se ne postigne obostrano prihvatljivi dogovor, Sindikat hrvatskih željezničara će 12. 12. 2013. u Zagrebu, na trgu svetog Marka, s početkom u 11,30 sati organizirati javni prosvjed povjerenika i članova Sindikata hrvatskih željezničara.

Lijep pozdrav!

Ivan Forgač

Predsjednik

 

 

Dostaviti:

–       Prof. dr. Ivo Josipović, predsjednik RH,

–       Uprava HŽ Infrastruktura,

–       Uprava HŽ Cargo,

–       Uprava HŽ Putnički prijevoz,

–       Uprave Pružne građevine,

–       Uprava Održavanje vagona,

–       Uprava Tersus Eko,

–       Uprava Željeznička tiskara,

–       Nezavisni hrvatski sindikati,

–       Podružnice SHŽ.

Prilog:

–       Dopisi resornom ministru od 9. 9. 2013., 20. 9. 2013. i 22. 10. 2013.

–       Dopis Upravi HŽ Infrastrukture od 20. 9. 2013.

Komentiraj članak

Ukoliko želite ostaviti komentar, morate se prijaviti.