Sindikat hrvatskih željezničara
Zagreb, Strojarska 17

tel: +385 1 3783108
fax: +385 1 3783140
email: shz@shz.hr

Pratite nas na facebooku

Očitovanje SHŽ na prijedlog Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora – protiv smanjenja prava radnika

Broj:
402/09

U
Zagrebu, 17. 3. 2009.

                                                                                                                           
Holding

                                                                                                      g.
Zoran Popovac, predsjednik

                                                                                                                    
Infrastruktura

                                                                                                       g.
Mijat Kurtušić, predsjednik

 Predmet:

Očitovanje
SHŽ na prijedlog Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora

 Poštovani,

s Vaše strane
dostavljene su nam inicijative za donošenja Izmjena i dopuna Kolektivnih
ugovora HŽ Holding, odnosno HŽ Infrastrukture.

U obje inicijative
predlaže se izmjena odredbe o naknadi za prijevoz, koja bi išla na štetu
radnika, što nam nije prihvatljivo. Ne prihvaćamo da se legitiman zahtjev HŽ
Putničkog prijevoza za naplatom prijevoza na posao i s posla vlakom, prebaci na
leđa radnika.

Također, nije nam
prihvatljiva inicijativa za prestanak dodatnog zdravstvenog osiguranja s
Poliklinikom Sunce.

Naime, zaključenim
sporazumom utvrđeno je da se bez suglasnosti sindikata neće otpuštati radnici,
niti će se umanjivati druga prava radnika.

Predlažemo da se na
razini HŽ Putničkog prijevoza, HŽ Carga, HŽ Infrastrukture i HŽ Holdinga otvore
pregovori o redefiniranju instituta solidarnosti, tj. predlažemo da se odredbe
Aneksa III navedenih kolektivnih ugovora, kojima se uskraćuje pravo na plaću s
osnova solidarnosti sticanjem uvjeta za prijevremenu mirovinu, stave izvan
snage, što bi bilo u zajedničkom interesu, kako poslodavca, tako i sindikata.

Lijep pozdrav!

                                                                                                                         Ivan
Forgač

                                                                                                                        predsjednik

 

Na znanje:

       članovi
SHŽ putem sindikalnih povjerenika i oglasnih ploča

Komentiraj članak