Sindikat hrvatskih željezničara
Zagreb, Strojarska 17

tel: +385 1 3783108
fax: +385 1 3783140
email: shz@shz.hr

Pratite nas na facebooku

Nastavak suradnje Sindikata hrvatskih željezničara i Sindikata željezničara Hrvatske

IMG_0597

 

Na zajedničkom sastanku užih timova Sindikata željezničara Hrvatske i Sindikata Hrvatskih željezničara održanom od 08 do 09. lipnja u Pirovcu kroz analizu je potvrđena dobra suradnja i donesene su zajedničke smjernice za naredno razdoblje.

Pored analize dosadašnje suradnje uspoređen je organizacijski ustroj te način raspodjele članarine dvaju sindikata kao dodatni korak ka mogućem udruživanju.

Nakon dugotrajne rasprave usvojeni su sljedeći zaključci:

  1. Sindikati dosadašnju suradnju ocjenjuju dobrom i korisnom za članove sindikata te se obvezuju na nastavak suradnje u svim područjima sindikalnog djelovanja.
  2. Sindikati će nastaviti razgovore o prevladavanju razlika u organizacijskom ustroju s ciljem postizanja dogovora o optimalnom, obostrano prihvatljivom organizacijskom ustroju, a u cilju nastavka razgovora o mogućem spajanju sindikalnih organizacija.
  3. Sindikati zaključuju da su odluke o iznosu i raspodjeli članarine sindikata u velikoj mjeri usklađene i kompatibilne. Na narednom zajedničkom sastanku sindikati će pripremiti detaljne informacije o iznosu i raspodjeli članarine, prihodima i troškovima sindikata i o imovini te započeti razgovore o usklađivanju materijalno-financijskog poslovanja.
  4. Sindikati zaključuju da je dosadašnja suradnja bila dobra, no kako ju je potrebno dalje unapređivati te otklanjati uzroke problema koji na terenu potiču nepovjerenje.

Sindikati zaključuju da je potrebno poboljšati međusobno informiranje manjinskog nereprezentativnog sindikata od strane reprezentativnog sindikata, u društvima u kojima je samo jedan od sindikata reprezentativan. Nastavit će se rasprava o mogućnostima unapređenja zajedničkog nastupa u takvim društvima (HŽ Cargo, HŽ Infrastruktura, TSŽV, OV, Pružne građevine).

Sindikati zaključuju da se u proteklom razdoblju pojavilo nekoliko incidentnih situacija u društvima HŽ Putnički prijevoz i HŽ Infrastruktura, proizašlih iz međusindikalne borbe sindikalnih povjerenika za članstvo. Zabilježeni problemi zajednički će se istražiti i riješiti.

Sindikati zaključuju da međusindikalna borba za članstvo sindikalnih povjerenika predstavlja štetu za oba sindikata, tako što narušava stečeno povjerenje i potiče nepovjerenje, koje može ugroziti dosad postignute rezultate i buduće planove suradnje. Iz tog razloga sindikati će do kraja lipnja 2016. zaključiti Sporazum kojim će se onemogućiti prečlanjivanje članova iz jednog u drugi sindikat, bez suglasnosti oba sindikata.

U Pirovcu 9. 6. 2016.

 

Sindikat hrvatskih željezničara
Sindikat željezničara Hrvatske

Komentiraj članak

Ukoliko želite ostaviti komentar, morate se prijaviti.