Sindikat hrvatskih željezničara
Zagreb, Strojarska 17

tel: +385 1 3783108
fax: +385 1 3783140
email: shz@shz.hr

Pratite nas na facebooku

Mišljenje SHŽ o prijedlogu Pravilnika o organizaciji HŽ Holding d.o.o.

Broj: 1317/09

U Zagrebu,
18. 8. 2009.

                                                                                                                         
Holding

                                                                                                                            UPRAVA

 Predmet:

Prijedlog
Pravilnika o organizaciji HŽ Holding – mišljenje Sindikata hrvatskih
željezničara

Sindikat hrvatskih željezničara
proučio je prijedlog Pravilnika o organizaciji društva Hrvatske željeznice
holding d.o.o. te se očituje kako slijedi:

1.   Prijedlog
Pravilnika dostavljen je bez bilo kakvog obrazloženja razloga njegova
donošenja.

Nije dostavljeno nikakvo
obrazloženje promjena u organizaciji rada, ili smanjenja obujma posla, a
istovremeno na velikom broju radnih mjesta, bez poznatih kriterija, smanjuje se
broj radnika.

2.   Iako iz
Pravilnika proizlazi višak radnika, nije nam dostavljen nikakav program
zbrinjavanja, a 37 radnika naznačeno je kao „potencijalni višak“.

Pitamo se
kakav je to „potencijalni višak“ i što to u stvari znači?

3.   Ukoliko će
poslove službi koje se ukidaju (nabava, izobrazba i dr.) preuzeti druga društva
HŽ Holdinga, onda ta društva trebaju preuzeti i sve zaposlene na tim poslovima.
Neprihvatljivo je da druga društva preuzimaju poslove, a da zaposleni ostaju u
HŽ Holdingu, ili na listi tehnološkog viška.

4.   Utvrđivanje
potrebnog broja zaposlenih mora biti obrazloženo, temeljeno na jednistvenim,
poznatim kriterijima, a ne paušalno.

5.   Upozoravamo
da se broj zaposlenih, prema važećim Zaključcima Hrvatskog državnog sabora,
može smanjivati samo temeljem provedene modernizacije poslovanja.

6.   Obzirom da
prijedlog Pravilnika ničim nije obrazložen, niti su navedeni bilo kakvi razlozi
za njegovo donošenje i kriteriji za utvrđivanje potrebnog broja zaposlenih,
Sindikat hrvatskih željezničara daje negativno mišljenje i izražava snažno
protivljenje donošenju Pravilnika na takav, po našem mišljenju neozbiljan
način.

7.   Upravu HŽ
Holdinga pozivamo da na temu restrukturiranja sa socijalnim partnerima otvori
razgovore i to temeljem valjanih obrazloženja, argumenata i kriterija.

Lijep
pozdrav,

                                                                                                                         Ivan
Forgač

                                                                                                                        predsjednik

  

Na znanje:

       g. Božidar
Kalmeta, ministar MPI.

Komentiraj članak