Sindikat hrvatskih željezničara
Zagreb, Strojarska 17

tel: +385 1 3783108
fax: +385 1 3783140
email: shz@shz.hr

Pratite nas na facebooku

Kolektivni pregovori o Dodatku 2. Kolektivnom ugovoru HŽ Putničkog prijevoza

Kolektivni pregovori o Dodatku 2. Kolektivnom ugovoru

23.03.2015. | AKTUALNO

Odbili smo smanjivanje plaća radnicima prije svega jer smatramo da se troškovi još uvijek mogu i moraju optimizirati i tako postići uštede kojima bi se u najvećoj mjeri izbjeglo uskraćivanje prava ugovorenih Kolektivnim ugovorom.

Na sjednici pregovaračkih odbora naš prijedlog je prihvaćen no nejasno nam je zašto kolege iz SSH žele stvar vratiti ponovno na početak i ponovno raspravljati o mogućem smanjivanju plaća.

Mi argumente za naše stavove nalazimo u uštedama koje su postignute kada su radnici pristali na povećanje opsega posla preuzevši poslove manevre i popisnih vlakovođa za koje je do tada HŽ PP plaćao izvođačima poslova izvan HŽPP, uštedjevši tako milijunske iznose.

S druge strane, Uprava je propustila optimizirati troškove, a tijekom pregovora o Dodatku 2. KU HŽPP očekivala je da se radnici i dalje odriču određenog postotka svoje plaće.

SŽH i SHŽ smatraju da se troškovi još uvijek mogu i moraju optimizirati i tako postići uštede kojima bi se u najvećoj mjeri izbjeglo uskraćivanje prava ugovorenih Kolektivnim ugovorom.

Tijekom procesa kolektivnog pregovaranja u HŽ Putničkom prijevozu Uprava je izašla i s novim Prijedlogom pravilnika o organizaciji društva temeljem kojeg je prikazan višak od oko 210 radnika iako bi po usvojenom Planu poslovanja broj zaposlenih u 2015. trebalo smanjiti za 59.

Sindikat željezničara Hrvatske i Sindikat hrvatskih željezničara protive se smanjivanju broja radnika HŽ Putničkog prijevoza koje nije u skladu s usvojenim Planom restrukturiranja od travnja 2012. godine i Planom poslovanja za 2015. , a nije u skladu ni s tehnološkim procesom rada.

Neprihvatljivo je otpuštanje radnika iako još nije došlo do bilo kakve modernizacije i promjene u tehnologiji rada.

Umjesto tolikog otpuštanja radnika i novog zaduživanja države, uštede je moguće postići u prvom redu racionalizacijom troškova poslovanja, ali i na troškovima rada putem zaključivanja dodataka kolektivnih ugovora.

Također nam je prihvatljivo da se u cilju smanjenja prekovremenog rada i povećanja efikasnosti, provede detaljnija analiza i optimalizacija organizacije rada i rasporeda radnog vremena radnika jednako za sve. Rezultati ove analize trebali bi biti javni i dostupni svima.

Na današnjoj sjednici pregovaračkih odbora nije došlo do konačnih zaključaka a o daljnjem tijeku pregovora ćemo vas izvjesiti.

Komentiraj članak

Ukoliko želite ostaviti komentar, morate se prijaviti.