Sindikat hrvatskih željezničara
Zagreb, Strojarska 17

tel: +385 1 3783108
fax: +385 1 3783140
email: shz@shz.hr

Pratite nas na facebooku

Izbor povjerenika za zaštitu na radu

Izbor povjerenika za zaštitu na radu

NHS – Kao što je poznato, Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14) stupio je na snagu 19. lipnja 2014. godine. Člankom 101. stavkom 7. Zakona određeno je kako je poslodavac obvezan provesti izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona, a do izbora povjerenika radnika za zaštitu na radu u skladu s ovim Zakonom, funkciju povjerenika za zaštitu na radu će obnašati povjerenik koji je izabran ili imenovan na temelju Zakona o zaštiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09 i 143/12).

Kako su se pojavila određena pitanja i nejasnoće, 23. lipnja 2014. godine, Nezavisni hrvatski sindikati uputili su upit Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, a koji je i vama dostavljen 24. lipnja 2014. godine. Dana 10. srpnja 2014. godine Ministarstvo je dostavilo svoje mišljenje, sukladno kojem 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona o zaštiti na radu, dakle 19. kolovoza 2014. godine, prestaje mandat svim povjerenicima izabranim u skladu s prije važećim Zakonom.

Slijedom navedenog, bez obzira na koji način i kada su povjerenici radnika za zaštitu na radu imenovani, odnosno izabrani, potrebno je do 19. kolovoza organizirati, odnosno, predložiti organiziranje izbora povjerenika radnika za zaštitu na radu. Nakon tog dana, sukladno Zakonu, povjerenici radnika za zaštitu na radu, izabrani, odnosno imenovani u skladu s prije važećim Zakonom, više neće uživati zaštitu predviđenu člankom 72. Zakona, a koju imaju tijekom obnašanja dužnosti.

Izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu

Izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu je pravo radnika te bi radnici/sindikat/radničko vijeće trebali i pokrenuti pitanje izbora povjerenika.

Prema članku 70. Zakona o zaštiti na radu izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu kod poslodavca koji zapošljava do uključivo 20 radnika, provodi se na skupu radnika, kojeg saziva poslodavac u skladu s općim propisom o radu, neposrednim i javnim izjašnjavanjem prisutnih radnika.

Sukladno Zakonu o radu, skup radnika saziva radničko vijeće, uz prethodno savjetovanje s poslodavcem, vodeći pri tome računa da se odabirom vremena i mjesta održavanja skupa radnika ne šteti poslovanju poslodavca.

Ako kod poslodavca nije utemeljeno radničko vijeće, skup radnika dužan je sazvati poslodavac.

Sukladno mišljenju Ministarstva, ako poslodavac ne sazove skup radnika, radnici mogu sami organizirati skup na kojemu će neposrednim i javnim izjašnjavanjem izabrati povjerenika radnika za zaštitu na radu.

Kod poslodavca koji zapošljava više od 20 radnika izbori za povjerenika radnika za zaštitu na radu provode se sukladno odredbama Zakona o radu o izborima za radničko vijeće.

Komentiraj članak

Ukoliko želite ostaviti komentar, morate se prijaviti.