Sindikat hrvatskih željezničara
Zagreb, Strojarska 17

tel: +385 1 3783108
fax: +385 1 3783140
email: shz@shz.hr

Pratite nas na facebooku

Informacija o sklopljenim Sporazumima 11. 2. 2009.

 

 

Sindikati s pravom na kolektivno pregovaranje u
HŽ Infrastrukturi, HŽ Cargu, HŽ Putničkom prijevozu i HŽ Holdingu, dana 11. 2.
2009. s upravama Društava i ministrom MPI sklopili su Sporazum kojim se u 2009.
plaće zadržavaju na dostignutoj razini, bez novog povećanja, ali i bez
smanjenja. Stranke (SHŽ, SŽH i SPVH i Uprava HŽ Infre) suglasne su da se
najkasnije u mjesecu rujnu 2009. godine otvore pregovori o povećanju plaće za
2010. godinu. Već ranije, takav Sporazum sklopljen je i u Vuči vlakova.

Zajedničkim uspjehom sindikata smatramo odredbu
Sporazuma prema kojoj, bez obzira na nepovoljnu financijsku situaciju, u 2009.
bez dogovora sa sindikatima neće biti otpuštanja radnika.

Utvrđeno je da se u roku 15 dana donesu prilozi
KU HŽ Infrastrukture: Prilog 6 (Pravilnik o raspisivanju i provedbi internog
oglasa u HŽ Infrastrukturi d.o.o. pri popunjavanju slobodnih radnih mjesta),
Prilog 7 (Poslovnik o radu Povjerenstva za tumačenje i praćenje primjene
Kolektivnog ugovora djelatnosti HŽ Infrastrukture d.o.o) i Prilog 8 (Kriteriji
o broju izvršitelja u Prometnim poslovima i opis poslova prometnika vlakova).

Utvrđena je promjena prava stečenog po osnovi
solidarnosti – radnik plaću s osnova solidarnosti ostvaruje do ispunjenja
uvjeta za prijevremenu mirovinu. Vjerujemo da će navedena odredba vrlo brzo
biti korigirana, no dio sudionika pregovora na njoj je inzistirao, smatrajući
da će se njome ubrzati restrukturiranje.

Sporazum su potpisali Sindikat željezničara
Hrvatske, Sindikat prometnika vlakova Hrvatske, Sindikat tehničkog pregleda
vagona i vlakova HŽ, Sindikat hrvatskih željezničara, a ranije i Sindikat
strojovođa Hrvatske.

Zašto smo pristupili sklapanju Sporazuma? I s
dosadašnjim plaćama, koje su 13,5 % veće od prosjeka RH, u 2008. ostvaren je
gubitak preko 100 mln Kn, a radi ekonomske krize u 2009. za više od 300 mln Kn
smanjeni su nam prihodi iz Državnog proračuna. Uz jednaki prihod od prijevoza
(što je optimistična procjena), u 2009. potonuli bismo u novi gubitak veći od
400 mln Kn, ili ukupno u 2008. i 2009. ostvarili bismo gubitak veći od pola
milijarde Kn. Tvrdoglavim ustrajanjem na trenutno neostvarivim željama,
prokockali bismo bilo kakvu mogućnost da tijekom godine ishodimo od države pomoć
koja će nam biti neophodna za preživljavanje HŽ Holdinga. Iz navedenih razloga
strane su ocijenile da bismo bez sklapanja Sporazuma doveli u pitanje
opstojnost cijelog HŽ Holdinga i u konačnici izgubili tisuće radnih mjesta.

Nažalost, obzirom da su 2007. pojedini KU
sklapani na brzinu i bez potrebne analitike, došlo je do toga da je manji broj
radnika uistinu oštećen. Želja nam je te radnike što prije obeštetiti, no u
ovom trenutku to nije moguće. Razgovori o plaćama u 2010. započet će u rujnu
ove godine, učinit ćemo sve što je moguće da se pogreške učinjene u pregovorima
2007. tom prilikom isprave.

Predsjednik Sindikata hrvatskih željezničara s
ministrom i upravama Društava održao je i poseban sastanak te sklopio poseban
Sporazum, kojim je dogovorena isplata poticajnih otpremnina radnicima ovisnih društava,
plaćanje usluga pomoćnih vlakova prema Održavanju vučnih vozila za 2007. i
2008., sklapanje komercijalnog ugovora Održavanja vagona i HŽ Carga te Aneksa
ugovora Održavanja vagona i HŽ Putničkog prijevoza za 2008. i 2009. kojima se
za Održavanje vagona osiguravaju veći prihodi i smanjuje gubitak u poslovanju.
Također, utvrđena je obveza Društava koja imaju radnike na Zagreb RK da
sufinanciraju, a HŽ Infrastruktura da organizira prijevoz radnika sa Zagreb GK
na Zagreb RK i nazad, službenim vlakom, ili posebnim autobusima. Treba
napomenuti da je sadržaj navedenog Sporazuma ispregovarao i potpisao sa
sindikalne strane samo Sindikat hrvatskih željezničara.

U Zagrebu, 12. 2. 2009.

 

Ivan Forgač

predsjednik SHŽ

 

Komentiraj članak